Η ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα εκφράσθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1970. Πρέπει να τονίσουμε ότι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες βασισμένες στη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας...

Δ.Ν. Πλουμπίδης (σελίδα 104) - Πλήρες άρθρο