Η Κλίµακα Κατάθλιψης του Hamilton είναι η ευρύτερα χρησιµοποιούµενη κλίµακα µέτρησης της βαρύτητας της κατάθλιψης παγκοσµίως. Από την εποχή της αρχικής της δηµοσίευσης, το 1960, έχουν δηµοσιευθεί και χρησιµοποιούνται πολλές άλλες εκδοχές της κλίµακας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σύγχυση µεταξύ των κλινικών και ερευνητών σχετικά µε τις διαθέσιµες εκδοχές και µείωση της αξιοπιστίας των κλινικών µελετών. Τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν κατά τη χρήση της κλίµακας, τα αποτελέσµατα της µελέτης των ψυχοµετρικών της ιδιοτήτων, τα προβλήµατα προτύπωσης στη χορήγηση και βαθµολόγησή της και η ανάγκη χρησιµοποίησης και µη ιατρικού προσωπικού για τη χορήγησή της ώθησαν τους ερευνητές κατά την τελευταία εικοσαετία να προτείνουν πρόσθετες εκδοχές και βοηθήµατα στη χορήγησή της: αυτοχορηγούµενες εκδοχές, δοµηµένους οδηγούς συνεντεύξεων, τροποποιηµένες εκδοχές, παράγωγα µειωµένου αριθµού ληµµάτων και παράγωγα µε επέκταση του αριθµού των ληµµάτων. Πρόσφατα συστάθηκε στις Η.Π.Α. ένα ακαδηµαϊκό φόρουµ που ίσως αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προς τη δηµιουργία ενός οργάνου µέτρησης της βαρύτητας της κατάθλιψης µε µεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Π.Π. Φερεντίνος, Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Γ. Παπλός, Γ.Ν. Χριστοδούλου (σελίδα 136) - Πλήρες άρθρο