Σε προηγούμενες εργασίες έχουν επισημανθεί οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης για τη δημόσια υγεία, όπως η αύξηση της συχνότητας της κατάθλιψης και του δείκτη αυτοκτονιών και ανθρωποκτονιών. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς φαίνεται να αντιπροσωπεύουν μια ευάλωτη ομάδα του γενικού πληθυσμού, με αυξημένη επιβάρυνση στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Έγινε καταγραφή του αριθμού των ακούσιων εξετάσεων και νοσηλειών που έλαβαν χώρα στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, κατά τα έτη 2006–2013. Ο αριθμός των ακούσιων εξετάσεων αυξήθηκε από 176 το 2006 σε 262 το 2009, και 354 το 2013, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 48,86% και 101,13% το πρώτο και το πέμπτο έτος της περιόδου της οικονομικής κρίσης, αντίστοιχα. Οι ακούσιες εξετάσεις κατέληξαν σε 160 ακούσιες νοσηλείες το 2006, και 262 νοσηλείες (αύξηση κατά 63,75%) το 2013. Αν και η αύξηση των ακούσιων νοσηλειών μπορεί να σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει εν μέρει μια αφανή πλευρά της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Aκούσια νοσηλεία, οικονομική κρίση, ψύχωση, δημόσια υγεία. 

Μ. Σκώκου, Π. Γκούμα, Φ. Γουρζής  (σελίδα 51) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)