Ήταν το µεσηµέρι της ∆ευτέρας, 30 Ιουνίου 2003, όταν έφυγε για πάντα από κοντά µας ο καθηγητής Μάριος Μαρκίδης αφήνοντας ένα µεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στην ψυχιατρική κοινότητα, στον πανεπιστηµιακό χώρο, στον χώρο των γραµµάτων, στην ευρύτερη Ελληνική κοινωνία. Βρεθήκαµε κοντά του τις τελευταίες στιγµές και αποδώσαµε τον ύστατο χαιρετισµό στον συνάδελφο, τον συνεργάτη και φίλο, εκ µέρους της ψυχιατρικής κοινότητας την οποία τίµησε µε τη δηµιουργική του παρουσία και δραστηριότητα επί σειρά ετών. Ο Μάριος Μαρκίδης φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έλαβε τον τίτλο ειδικότητας Νευρολογίας-Ψυχιατρικής το 1969. 'Έκτοτε παρέµεινε εργαζόµενος στην Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική, στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, ανεβαίνοντας σταδιακά και επάξια όλες τις βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας.

Μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο, κοντά στους καθηγητές J. Wing και J. Left, στην Κοινωνική Ψυχιατρική και ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τις µονάδες µερικής νοσηλείας και τις ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις. Κατά την µακρά ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία του προσέφερε σηµαντικότατο έργο, οργανώνοντας νέες δοµές παροχής υπηρεσιών και διδάσκοντας πολλούς νεότερους συναδέλφους.

Γ.Ν. Χριστοδούλου, Β.Π. Κονταξάκης (σελίδα 166)Πλήρες άρθρο