Το 2009/10 το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (NICE) επικαιροποίησε εν μέρει τις κατευθυντήριες οδηγίες του για τη θεραπεία και τη διαχείριση της κατάθλιψης σε ενήλικες. Λόγω μεθοδολογικών αδυναμιών οι συστάσεις για την ψυχοθεραπεία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Παρά την αναγνώριση της ετερογένειας και της συννοσηρής φύσης της κατάθλιψης, και τους περιορισμούς της κατάθλιψης ως ενιαίας διαγνωστικής κατηγορίας, το NICE αντιμετωπίζει την κατάθλιψη σαν να επρόκειτο για μια ενιαία οντότητα που διαφοροποιείται μόνον ως προς τη βαρύτητα. Οι οδηγίες αγνοούν σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες, όπως το ψυχολογικό τραύμα, η απώλεια και η κακομεταχείριση, η προσωπικότητα και οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αποκλείει τις μεγαλύτερες νατουραλιστικές μελέτες σε κλινικούς πληθυσμούς μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) με την επιχειρηματολογία ότι είναι μελέτες παρατήρησης σε ετερογενείς ομάδες με μικτές νευρωτικές διαταραχές. Δέχεται αναντίρρητα ότι γενικότερα η ψυχοθεραπεία έχει δομική εγκυρότητα, και αγνοεί την έρευνα πάνω στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας που δείχνει σημαντικές ομοιότητες και επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων ειδών ψυχοθεραπείας, και στοιχεία που δείχνουν ότι η επίδραση του θεραπευτή είναι σημαντικότερη από τις διαφορές μεταξύ των ειδών ψυχοθεραπείας. Αποτυγχάνει να εξετάσει τις διαφορές και τις προτιμήσεις των ασθενών, οι οποίες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την άποψη για την ψυχοθεραπεία, την ολοκλήρωση και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Υιοθετεί μια αποκλειστικά βραχυπρόθεσμη προοπτική για μια χρόνια υποτροπιάζουσα διαταραχή. Δεν συμμερίζεται αποδεικτικά στοιχεία για τις μακροπρόθεσμες θεραπείες. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι το NICE διαστρεβλώνει τα αποτελέσματα των δικών του συστηματικών ανασκοπήσεων υπονοώντας ότι η CBT και η IPT είναι ανώτερες ψυχοθεραπείες. Στην πραγματικότητα, συστηματική ανασκόπηση του NICE δεν απέδειξε ανώτερη καμία εκ των CBT, IPT, ψυχοδυναμική ή συμβουλευτική ψυχοθεραπεία. Με βάση την εξαίρεση κλινικά σχετικών ερευνών που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ψυχοδυναμικής και της συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας, πολλοί σχολιαστές έχουν ισχυριστεί ότι οι οδηγίες έχουν προκατάληψη υπέρ της CBT. Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, το NICE προτείνει την αντικατάσταση της ψυχιατρικής εκτίμησης και της εξατομικευμένης θεραπείας με ένα αναπόδεικτο μοντέλο κλιμακωτής φροντίδας. Αυτοί οι κλινικοί και θεωρητικοί περιορισμοί, η μεροληπτική επιλογή μελετών, η παράληψη στην αξιολόγηση των διαφορών, των προτιμήσεων και τις αξιών των ασθενών, η μη αντικειμενική παράθεση των αποτελεσμάτων των συστηματικών ανασκοπήσεων, και η πρόταση για ένα αναπόδεικτο μοντέλο παροχής υπηρεσιών, υπονομεύουν σοβαρά το κύρος των οδηγιών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες με ελλιπή εγκυρότητα είναι αμφίβολης χρήσης, υπονομεύουν την αυτονομία του ασθενούς, την επαγγελματική εμπειρία και, εν τέλει, τη φροντίδα των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Kατάθλιψη, ψυχοθεραπεία, κατευθυντήριες οδηγίες, NICE.

D. McQueen & P.St. John Smith (σελίδα 188) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)