Η µελατονίνη αποτελεί ορµονικό πρόίόν της επίφυσης και εµφανίζει έναν ηµερήσιο ρυθµό έκκρισης που συγχρονίζεται µε τον κύκλο φωτός σκότους. Η σύνθεση και η έκκρισή της εξαρτώνται κυρίως από τα επίπεδα σεροτονίνης και το νοραδρενεργικό σύστηµα, αντιστοίχως. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τη µελατονίνη χρήσιµο δείκτη τόσο του ενδογενούς βιορρυθµού του οργανισµού όσο και της λειτουργικής κατάστασης του σεροτονινεργικού και νοραδρενεργικού συστήµατος που συχνά διαταράσσονται στις διάφορες ψυχικές παθήσεις. Μεταβολές των επιπέδων και του ρυθµού της µελατονίνης έχουν αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά κατά κύριο λόγο στην περίπτωση των συναισθηµατικών διαταραχών και των διαταραχών του ηµερήσιου ρυθµού ύπνου-εγρήγορσης, όπου έχουν γίνει και οι πλέον εκτεταµένες µελέτες. Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις από το φυσιολογικό δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να συσχετισθούν αιτιολογικά µε συγκεκριµένες ψυχικές διαταραχές και πιθανόν να αποτελούν επιφαινόµενο της υποκείµενης παθοφυσιολογικής δυσλειτουργίας. Εν τούτοις, η περαιτέρω διερεύνηση της εµπλοκής της µελατονίνης σε διάφορες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις µπορεί να υποβοηθήσει στη διευκρίνιση των βιολογικών µηχανισµών τους και σε ορισµένες από αυτές να χρησιµεύσει στη θεραπευτική αντιµετώπισή τους.

Ο. Παπαρρηγόπουλος, Κ. Κοντοάγγελος (σελίδα 287) - Πλήρες άρθρο