Ο κλινικός διαχωρισμός των κρίσεων πανικού από τις απλές εστιακές κρίσεις επιληψίας καθίσταται συχνά δύσκολος καθόσον και οι δύο παθήσεις χαρακτηρίζονται από κοινή συμπτωματολογία η οποία περιλαμβάνει την αίσθηση φόβου, διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αποπροσανατολισμό και αλλοίωση του επίπεδου συνείδησης, εφόσον και οι δύο παθήσεις εξελιχθούν κλινικά. Η συμπτωματολογία πηγάζει από κοινό παθοφυσιολογικό και ανατομικό υπόστρωμα για τις δύο παθήσεις, το οποίο εντοπίζεται στο δρεπανοειδές σύστημα, κυρίως στην αμυγδαλή. Παρουσιάζεται περιστατικό γυναίκας η οποία είχε επεισόδιο πυρετικών σπασμών στην παιδική ηλικία και μετέπειτα ανέφερε επεισόδια φόβου συνοδευόμενου από τρόμο και πιθανή αλλοίωση της συνείδησης, τα οποία ακολουθούσε κεφαλαλγία. Τα επεισόδια αυτά διεγνώσθησαν ως κρίσεις πανικού κατά την εφηβική περίοδο και
της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με κλοβαζάμη. Η ασθενής απάντησε με πλήρη έλεγχο χωρίς περαιτέρω κρίσεις αλλά τα επεισόδια επανεμφανίστηκαν μετά τη διακοπή της αγωγής με σκοπό να εγκυμονήσει. Κατά την περίοδο αυτή διενεργήθηκε επαναξιολόγηση της κλινικής εικόνας και του ιστορικού κατά την οποία ο σύζυγός της ανέφερε ότι οι κρίσεις χαρακτηρίζονταν από σαφή αλλοίωση της συνείδησης εγείροντας την υποψία επιληπτικών επεισοδίων. Ως εκ τούτου παραπέμφθηκε για πρόσθετη διερεύνηση η οποία περιέλαβε εισαγωγή σε μονάδα καταγραφής κρίσεων. Η παρατεταμένη οπτικο-ηλεκτροεγκεφαλογραφική αξιολόγηση ανέδειξε την παρουσία απλών εστιακών κρίσεων επιληψίας με δευτεροπαθή γενίκευση επιβεβαιώνοντας την κλινική εντύπωση, και χορηγήθηκαν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Παρά τη θεραπεία η επιληψία επιδεινώθηκε και κατέστη φαρμακοανθεκτική, και η ασθενής δεν απαντούσε στα αντιεπιληπτικά φάρμακα που χορηγήθηκαν σε μονοθεραπεία και σε συνδυασμό. Διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου η οποία ανέδειξε την παρουσία μέσης κροταφικής σκλήρυνσης στον δεξιό λοβό, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένη επιπλοκή των πυρετικών σπασμών. Οι επιληπτικές κρίσεις εξελίχτηκαν σταδιακά σε τονικοκλονικές και εμφανίζονταν σχεδόν κάθε βράδυ με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε περαιτέρω προεγχειρητικό έλεγχο ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η επιληπτική εστία εντοπιζόταν στην περιοχή της μέσης κροταφικής σκλήρυνσης. Διενεργήθηκε επομένως αφαίρεση της αναγνωρισθείσας εστίας από τον πρόσθιο κροταφικό λοβό και έκτοτε η ασθενής παρέμεινε ελεύθερη κρίσεων, τα δε θεωρούμενα συμπτώματα πανικού εξέλειπαν. Το περιστατικό αναδεικνύει τη δυσκολία που ενίοτε προκύπτει στη διάγνωση της απλής εστιακής επιληψίας, η οποία χαρακτήριζε την ασθενή, και η οποία χρειάστηκε εξειδικευμένη αξιολόγηση για τελική διάγνωση και θεραπεία, ενώ μπορεί αρχικά να εκληφθεί σαν ψυχιατρική νόσος. Ο θεράπων ιατρός, κυρίως ο ψυχίατρος ο οποίος πρωτίστως χειρίζεται τα περιστατικά αυτά, δέον όπως ευρίσκεται σε εγρήγορση σε περιπτώσεις υποτιθέμενων κρίσεων πανικού που είτε παρουσιάζονται με άτυπη συμπτωματολογία, όπως η περίπτωση που περιγράφεται είτε δεν απαντούν στην ενδεικνυόμενη θεραπεία. Τα περιστατικά αυτά χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιληψία, κρίσεις πανικού, βίντεο-ΗΕΓ, φαρμακοανθεκτική επιληψία.

Σ.Σ. Παπακώστας, Π. Μυριανθοπούλου, Σ. Γεωργιάδης, Ε.Σ. Παπαθανασίου (σελίδα 217) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)