Σποραδικές περιγραφές περιπτώσεων αποδίδουν στην ολανζαπίνη, όπως και σε άλλα αντιψυχωσικά φάρμακα, πρόκληση υπεργλυκαιμίας και διαβητικής κετοξέωσης. Περιγράφεται περίπτωση γυναίκας 80 ετών, που ανέπτυξε διαβητική κετοξέωση με εστιακές επιληπτικές κρίσεις δεξιού άνω άκρου μετά από 10μηνη θεραπεία με ολανζαπίνη. Η ασθενής παρουσίαζε ανθεκτική στους SSRIs κατάθλιψη με συνοδό κεφαλαλγία και χορηγήθηκε ολανζαπίνη, φάρμακο που θεωρείται ψυχοτρόπο, σε συνδυασμό με παροξετίνη, που ήδη έπαιρνε, για την αντιμετώπισή της. Δεν ανφέρθηκε ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη. Από το ατομικό ιστορικό, αναφέρθηκε υπέρταση και δύο αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια με ελαφρά ημιπάρεση αριστερά. Η ασθενής δεν ήταν ιδιαίτερα παχύσαρκη, ούτε αναφέρεται αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια χορήγησης της ολανζαπίνης. Λόγω της διαβητικής κετοξέωσης και του κώματος που παρουσίασε, νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο της πόλης μας.

Μ. Τσολάκη, Γ. Συµεωνίδης, Α. Κάζης (σελίδα 222) - Πλήρες άρθρο