Η πρεγκαμπαλίνη ή S(+)-ισοβουτυλο-γ-αμινοβουτυρικό οξύ είναι λιπόφιλο ανάλογο του GABA (γ-αμινοβουτυρικού οξέος). Αν και η πρεγκαμπαλίνη σχετίζεται δομικά με το GABA είναι ανενεργή στους υποδοχείς του GABA και δεν φαίνεται να μιμείται τη φυσιολογία του GABA. Η πρεγκαμπαλίνη δεσμεύεται ισχυρά στην άλφα-2-δέλτα (α2δ) υπομονάδα των τασεοεξαρτώμενων διαύλων ασβεστίου στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Έχει λάβει άδεια χρήσης στην επιληψία, στον νευροπαθητικό πόνο και στη διαταραχή γενικευμένου άγχους. Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές περιπτώσεων που καταδεικνύουν την ασφάλεια της πρεγκαμπαλίνης σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας. Παρουσιάζεται περίπτωση τοξικότητας πρεγκαμπαλίνης με μέτρια συγκέντρωση πρεγκαμπαλίνης στον ορό σε σύγκριση με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς μόνο με συντηρητική αγωγή. Η περίπτωση αφορά σε 54χρονο που ελάμβανε πρεγκαμπαλίνη για διαταραχή γενικευμένου άγχους. Μετά την εμφάνιση ιδιαίτερα έντονου στρες στην εργασία του, ο ασθενής έλαβε μεγάλη ποσότητα πρεγκαμπαλίνης (4,3 g) σε συνδυασμό με βρωμαζεπάμη (21 mL) και χλωριμιπραμίνη (125 mg). Η συγκέντρωση πρεγκαμπαλίνης στον ορό ήταν 20,8 mg/L αλλά ο ασθενής δεν είχε σημεία τοξικότητας. Χάρη στη σταθερά καλή σωματική του κατάσταση, ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε με υποστηρικτική αγωγή μόνο. Η περίπτωση αυτή, αν και μεμονωμένη, παρέχει ενδείξεις υπέρ της ασφάλειας της πρεγκαμπαλίνης μετά από λήψη υπερβολικής δόσης. H παρατήρησή μας έρχεται σε συμφωνία με την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία όπου επισημαίνεται το γεγονός ότι η πρεγκαμπαλίνη έχει εκτιμηθεί ότι συμβάλλει μόνο κατά 1% στη θνησιμότητα από δηλητηριάσεις, συνήθως συγχορηγούμενη με άλλα φάρμακα.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρεγκαμπαλίνη, τοξίκωση, ψυχοφαρμακολογία, άγχος.

C.D. Miljevic, C. Crnobaric, S. Nikolic, D. Lecic-Tosevski (σελίδα 162) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)