Γυναίκα 42 ετών με ιστορικό διπολικής διαταραχής από 12 ετίας παραπέμφθηκε στο τμήμα μας, λόγω τρόμου, καταστολής, δυσαρθρίας, πολυουρίας και πολυδιψίας. Βρισκόταν σε μονοθεραπεία με λίθιο κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Κατά την εισαγωγή της, οι γνωστικές λειτουργίες ήταν ακέραιες, ενώ δεν ήταν παρούσα σημειολογία κατάθλιψης ή ευφορίας. Τα επίπεδα λιθίου στο πλάσμα ήταν 1,6 mEq/L, και οι τιμές κρεατινίνης και ουρίας 2,8 IU/L και 110 IU/L, αντίστοιχα. Η ασθενής δεν ελάμβανε άλλα φάρμακα ούτε υψηλότερη δόση του λιθίου από τη συνταγογραφούμενη. Η χορήγηση λιθίου διακόπηκε αμέσως. Το υπερηχογράφημα του ουροποιητικού συστήματος ανέδειξε δευτεροπαθή υδρονέφρωση και η καθοδηγούμενη από κυστεοσκόπηση βιοψία της ουροδόχου κύστεως ανέδειξε αδενική-διάμεση κυστίτιδα, καλοήθη νεοπλασματική εξεργασία, στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως, η οποία οδήγησε σε υδρονέφρωση και στη συνέχεια σε τοξικά επίπεδα του λιθίου στο πλάσμα. Η ασθενής ετέθη σε αγωγή με βαλπροϊκό οξύ και παραπέμφθηκε για χειρουργική εκτομή της βλάβης. Ένα χρόνο αργότερα, η ασθενής ήταν σε καλή σωματική υγεία και σταθεροποιημένη υπό θεραπεία με βαλπροϊκό (1000 mg/ημ). Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που περιγράφεται στη βιβλιογραφία, όπου αδενική-διάμεση κυστίτιδα οδηγεί σε τοξικά επίπεδα λιθίου και νεφρική δυσλειτουργία. Αν και η οξεία νεφρική ανεπάρκεια ως συνεπακόλουθη της δηλητηρίασης από λίθιο θα ήταν δυνατή, μια λεπτομερής απεικονιστική, ενδοσκοπική και ιστολογική μελέτη ανέδειξε ότι η αδενική-διάμεση κυστίτιδα ήταν η αιτία της νεφρικής ανεπάρκειας. Η διενέργεια συμπληρωματικού απεικονιστικού ελέγχου του ουροποιητικού συστήματος σε ασθενείς με συμπτώματα δηλητηρίασης από λίθιο συνιστάται, δεδομένου ότι βλάβες του ουροποιητικού συστήματος μπορεί περιστασιακά να οδηγήσουν σε νεφρική δυσλειτουργία και στη συνέχεια σε μειωμένη απέκκριση λιθίου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αδενική-διάμεση κυστίτιδα, λίθιο, τοξίκωση, διπολική διαταραχή.

Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Π. Φερεντίνος, Δ. Καραΐσκος, Δ. Παππά, Γ.Ν. Παπαδημητρίου (σελίδα 158) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)