Η προσπάθεια για ανίχνευση προβλεπτικών, προδιαθεσικών ή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ψύχωσης παραγόντων, έχει οδηγήσει την έρευνα στην αναζήτηση συμπτωμάτων ή σημείων, τα οποία εκδηλώνονται μικρό χρονικό διάστημα πριν την ανάπτυξη της νόσου και χαρακτηρίζονται ως προδρομική ψυχωσική συνδρομή. Σε αρκετές χώρες έχουν δημιουργηθεί προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται κριτήρια και εργαλεία για ανίχνευση ατόμων με συνδρομή αυτού του τύπου, με στόχο να διερευνηθεί το ψυχοπαθολογικό και βιολογικό προφίλ τους, καθώς και τρόποι προληπτικής παρέμβασης για παρεμπόδιση της ανάπτυξης ψύχωσης ή πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης για καλύτερη πρόγνωση της νόσου τους. Τέτοια προγράμματα είναι το PACE, το PRIME, το CER και το RAP. Η σχέση της προδρομικής ψυχωσικής συν¬δρομής με την κυρίαρχη, στην έρευνα για την αιτιοπαθογένεια της ψύχωσης, νευροαναπτυξιακή θεωρία, χα βιολογικά ευρήματα, οι προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν άτομα με προδρομική συνδρομή, δημιουργούν προοπτικές για την κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης της ψύχωσης και την αντιμετώπισή της.

Λέξεις ευρετηρίου: προδρομική συνδρομή, σχιζοφρένεια, ψύχωση, κριτήρια, πρόληψη, βιολογικές παράμετροι.

Κ.Θ. Κόλλιας, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Β.Π. Κονταξάκης (σελίδα 25) - Πλήρες άρθρο