Στην ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνονται οι εμπειρικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση θεραπείας ζεύγους και θεραπείας οικογένειας στην αντιμετώπιση οικογενειών με μέλη εξαρτημένα από ουσίες, τόσο εφήβους όσο και ενηλίκους. Η εργασία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ανάγκη για μία «πολιτισμικά εναρμονισμένη» στρατηγική στην αξιολόγηση και τη θεραπεία των οικογενειών αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ουσιοεξάρτηση, πολιτισμικοί παράγοντες, θεραπεία οικογένειας.

N. el-Guebaly, G. Corro, M. Clerici, H. Ghodse, F. Poldrugo (σελίδα 331) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)