Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν, έχει αποτελέσει στόχο για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά της υπερφαγίας και της βουλιμίας, συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Υφίσταται στενή σχέση μεταξύ κορεσμού, διαιτητικών προτιμήσεων και σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Η σεροτονίνη (5-ΗΤ) οδηγεί σε υποφαγία, συντηρεί την πρόσληψη των πρωτεϊνών και μειώνει την κατανάλωση των υδατανθράκων. Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο ακριβής ρόλος των διαφόρων υποτύπων υποδοχέων της 5-ΗΤ στον κορεσμό, καθώς και στην επιλογή τροφής εμπλουτισμένης σε υδατάνθρακες, λίπος ή πρωτεΐνες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου των 5-HT1A και 5-HT2C υποδοχέων στην πρόσληψη και επιλογή τροφής εμπλουτισμένης σε υδατάνθρακες ή πρωτεΐνες, αλλά με σταθερή περιεκτικότητα σε λίπος. Χρησιμοποιήθηκαν 20 ομάδες αρσενικών επιμύων γένους Wistar, που έλαβαν φυσιολογικό ορό, βουσπιρόνη, μεσουλεργίνη, m-CPP, συνδυασμούς των 3 ουσιών και απομορφίνη. Τα πειραματόζωα ελάμβαναν ισοθερμιδικής αξίας τροφή εμπλουτισμένη σε υδατάνθρακες (ΤΕΥ) ή πρωτεΐνες (ΤΕΠ), αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό μοντέλο κυκλικής στέρησης τροφής. Η μεσουλεργίνη οδηγεί σε πρόσληψη και επιλογή τροφής με διπλό τρόπο δράσης: αφενός αυξάνει την ΤΕΠ όπως ακριβώς η απομορφίνη, ένας καθαρά ντοπαμινεργικός αγωνιστής, και αφετέρου αυξάνει την ΤΕΥ ως ανταγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων. Η βουσπιρόνη, μέσω δράσης στους 5-HT1A υποδοχείς, επηρεάζει έμμεσα την πρόσληψη και επιλογή τροφής. Ο αποκλεισμός των 5-HT2C παρά η αναστολή απελευθέρωσης 5-ΗΤ μέσω των 5-HT1A αυτοϋποδοχέων είναι η σημαντικότερη συνθήκη για την αύξηση της πρόσληψης των υδατανθράκων. Τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι 5-HT2C υποδοχείς διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο στις ανορεξιογόνες ιδιότητες της 5-ΗΤ. Τα ευρήματα αυτά διευρύνουν το πεδίο κατανόησής μας στο νευροβιολογικό υπόστρωμα της όρεξης και της πρόσληψης τροφής και συμβάλλουν στο σχεδιασμό πειραματικών μελετών που αφορούν σε νέα φάρμακα εναντίον της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας, ειδικά στις ουσίες εκείνες με 5-HT2C αγωνιστικές ιδιότητες.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές πρόσληψης τροφής, σεροτονινεργικό σύστημα, 5-HT2C υποδοχείς, ισοθερμιδικές δίαιτες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, κυκλική στέρηση τροφής, Wistar επίμυες, βουσπιρόνη, μεσουλεργίνη, m-CPP, απομορφίνη.

Σ. Αντωνάτος (σελίδα 69) - Πλήρες άρθρο