Ησχέση της κατάθλιψης που εμφανίζεται στα πλαίσια της σχιζοφρένειας με άλλα συμπτώματα που συμπληρώνουν την κλινική εικόνα της σχιζοφρένειας, όπως θετικά και αρνητικά συμπτώματα, έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Η παρουσία ψευδαισθήσεων και παραληρητικών ιδεών είναι πιο συχνή σε καταθλιπτικούς σχιζοφρενείς, ενώ τα αρνητικά συμπτώματα φαίνεται να συνυπάρχουν με τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε οποιαδήποτε φάση της νόσου, τουλάχιστον σε κάποια υποομάδα σχιζοφρενικών ασθενών. Επιπλέον, σύμφωνα με το πυραμιδικό μοντέλλο του Kay η συνύπαρξη θετικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων απαντάται συχνότερα στον παρανοϊκό τύπο της σχιζοφρένειας, ενώ η συνύπαρξη αρνητικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων απαντάται στον υπολειμματικό τύπο. Τα εξωπυραμιδικά συμπτώματα, πιθανώς εμφανίζονται συχνότερα σε ασθενείς με καταθλιπτική συμπτωματολογία. Η διαφορική διάγνωση του καταθλιπτικού συνδρόμου σε ασθενείς με σχιζοφρένεια πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση οργανικών παραγόντων όπως σωματικά νοσήματα, λήψη φαρμάκων και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Ψυχιατρικά σύνδρομα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαφορική διάγνωση είναι η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, η διπολική διαταραχή και η ψυχωσική κατάθλιψη. Προγνωστικά, η κατάθλιψη είναι δυσμενής παράγων μακροχρόνιας έκβασης, σε οποιαδήποτε φάση της σχιζοφρέ νειας και αν εμφανίζεται. Τέλος, η φαρμακευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην οξεία φάση της σχιζοφρένειας δεν απαιτεί τη χρήση ειδικών μεθόδων πέραν πιθανώς, της χρήσης άτυπων αντιψυχωσικών σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Αντίθετα, στην περίπτωση της μεταψυχωσικής κατάθλιψης ενδείκνυται η συνχορήγηση αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, διαφορική διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία

Σ. Σταμούλη (σελίδα 136) - Πλήρες άρθρο