• Σχιζοφρένεια: Βιοψυχολογικές προσεγγίσεις και επίκαιρες προκλήσεις Επιμ. έκδοσης: Kasper S, Papadimitriou GN Informa Healthcare, London, 2009 ISBN-13:978-1-4200-8004-9
  • Εγχειρίδιο Ψυχοδυναμικής Διάγνωσης (PDM) Ομάδα Εργασίας PDM (2006). Silver Spring, MD: Συνεργασία Ψυχαναλυτικών Οργανώσεων

(σελίδα 354) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά - Ελληνικά)