Ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του καθενός μας απέναντι σε αυτό το θέμα, οι ουσίες που βελτιώνουν τις αθλητικές επιδόσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον αθλητισμό. Οι αθλητικές στήλες των εφημερίδων, διεθνώς, δημοσιεύουν τακτικά περιπτώσεις όπου αθλητές χρησιμοποιούν βελτιωτικές της επίδοσης ουσίες για να εξασφαλίσουν πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων τους. Η εξέλιξη στην ανακάλυψη μεθόδων που αποτρέπουν την ανίχνευση των ουσιών αυτών είναι εντυπωσιακή. Δυστυχώς η έρευνα στον τομέα της χρήσης των ουσιών αυτών δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα οι αθλητές είναι ευάλωτοι στους ισχυρισμούς αυτών που επωφελούνται από τις πωλήσεις των ουσιών. Πολλοί νεαροί οπαδοί των αθλητών και όσοι ονειρεύονται μια λαμπρή αθλητική σταδιοδρομία, θαυμάζουν τους επιτυχημένους και επαγγελματίες αθλητές. Χρειάζεται επομένως μία ισχυρή καταγγελτική διακήρυξη. Ωστόσο, οι πράξεις μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κάθε φορά που ένας καταξιωμένος αθλητής διαπιστώνεται ότι κάνει χρήση ουσιών, η προσπάθεια περιορισμού των ουσιών αυτών χάνει έδαφος. Η νοοτροπία που βασίζεται στην αρχή «νίκη με οποιοδήποτε κόστος» και «η δεύτερη θέση είναι η πρώτη θέση του ηττημένου» πρέπει να αμφισβητείται με λόγια και με έργα στον αθλητισμό των νέων σε όλους τους τομείς άθλησης. Τέλος, ο πόλεμος εναντίον των ουσιών στον αθλητισμό πρέπει να είναι μια συντονισμένη, καλά οργανωμένη διεθνής επιχείρηση επειδή ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους τους πολιτισμούς. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της άμιλλας και να προστατεύσουμε την υγεία των αθλητών θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να αποκλεισθούν οι ουσίες αυτές ως μία αποδεκτή προοπτική για τους αθλητές. Οι επαγγελματίες των επιστημών του αθλητισμού και οι ψυχίατροι του αθλητισμού πρέπει να συνεργάζονται με τους προπονητές, τους αθλητές και τις διοικήσεις στην εκπαίδευση των αθλητών σε σχέση με τις επιδράσεις που μπορούν να έχουν οι ουσίες αυτές. Για να επιτευχθεί αυτός ο σημαντικός στόχος πρέπει όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό να γνωρίζουν την αρνητική επίπτωση που έχουν οι ουσίες σε όλες τις πλευρές του οργανωμένου αθλητισμού. Πρόκειται για μια δύσκολη πρόκληση που πρέπει όμως να αντιμετωπισθεί.

Λέξεις ευρετηρίου: «Ντόπινγκ», αθλήματα, αθλητές

D.A. Baron, T. Foley (σελίδα 336) - Πλήρες άρθρο