Προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 οι τρεις κύριες αιτίες επιβαρυμένης νόσησης αναμένεται να είναι το HIV/AIDS, η κατάθλιψη και η ισχαιμική καρδιοπάθεια.1 Η πραγματική επιβάρυνση συνέπεια ψυχωσικών διαταραχών είναι –πιθανότατα – υποεκτιμημένη εξαιτίας της ανεπαρκούς αξιολόγησης της σύνδεσης των ψυχικών νόσων με άλλες καταστάσεις σωματικής υγείας. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχικών και σωματικών καταστάσεων επιβεβαιώνει την επισήμανση ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία.2

Ν. Μπούρας (σελίδα 295) - Πλήρες άρθρο