Η απότομη διακοπή των αντιχολινεργικών παραγόντων αποτελεί σπάνιο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη Κακόηθους Νευροληπτικού Συνδρόμου. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε προσπάθεια τροποποίησης της αγωγής, διότι η έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου κρίνεται καθοριστική για τη μείωση της θνητότητας. Το περιστατικό που περιγράφεται παρακάτω αφορά ασθενή που εμφάνισε την κλινική τριάδα του συνδρόμου μετά από διακοπή Βιπεριδένης και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί σπανιότατη βιβλιογραφικά περίπτωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο, αντιχολινεργικοί παράγοντες, απότομη διακοπή.

Κ. Κοσμά, Β. Ρούμπος, Μ. Μάμαλη, Κ. Ξύπας, Κ. Κολοβού, Γ. Καλογηράτος, Α. Φόρτος (σελίδα 245) - Πλήρες άρθρο