Γιάννης Σ. Χατζηαντωνίου - Η ψυχοπαθολογία της τρίτης ηλικίας Εκδόσεις University Press,Θεσσαλονίκη, 2005 ΙSBN:960-12-1413-5 

Δ.Μ. Πολίτης (Σελίδα 81) - Πλήρες άρθρο