Ο διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία παρατηρούνται συχνά στους ασθενείς με ψύχωση και συνήθως αποδίδονται στις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωτικών φαρμάκων. Δεδομένου ότι ασθενείς πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου φαίνεται να εμφανίζουν μεταβολικές διαταραχές ήδη πριν την έναρξη αντιψυχωτικής θεραπείας και του γεγονότος ότι τα αντιψυχωτικά εμπλέκονται στην εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, σκοπός της μελέτης μας ήταν να παρακολουθήσουμε ασθενείς πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (πριν την έναρξη αντιψυχωτικής θεραπείας, έξι μήνες και 36 μήνες μετά την έναρξή της) για να διερευνήσουμε πόσο νωρίς κατά τη διάρκεια της αντιψυχωτικής αγωγής εμφανίζονται ή επιδεινώνονται μεταβολικές διαταραχές και ποιες).Εκτιμήσαμε τον μεταβολισμό γλυκόζης και λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας σε 54 ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο (ΠΨΕ) πριν την έναρξη αντιψυχωτικής αγωγής και τους συγκρίναμε με αντίστοιχη ομάδα ελέγχου. Εκτιμήσαμε τις ίδιες παραμέτρους στην ομάδα των 54 ασθενών έξι μήνες μετά την έναρξη της αγωγής και ύστερα από 36 μήνες συνεχούς και σταθερής αντιψυχωτικής αγωγής σε υποομάδα 39 ασθενών και συγκρίναμε με τις τιμές των ίδιων ασθενών προ της ενάρξεως της θεραπείας και στις δύο περιπτώσεις. Οι μετρήσεις έγιναν ενώ οι ασθενείς ήταν νηστικοί για τη συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL), γλυκόζης, ινσουλίνης, συνδετικού πεπτιδίου (C-πεπτιδίου), εκτίμησης της αντίστασης στην ινσουλίνη με τον δείκτη HOMA-IR, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και δείκτη μάζας-σώματος. Στους 54 ασθενείς πρώτου επεισοδίου άνευ θεραπείας βρήκαμε υψηλότερες τιμές ινσουλίνης νηστείας, C-πεπτιδίου, τριγλυκεριδίων και του δείκτη αντίστασης στην ινσουλίνη-HOMA-IR σε σχέση με ισάριθμη ομάδα ελέγχου. Η ολική χοληστερόλη, οι συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων και το BMI, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αυξημένες στην υπό μελέτη ομάδα ασθενών μετά από έξι μήνες αντιψυχωτικής θεραπείας σε σύγκριση με τις προ θεραπείας τιμές. Παράλληλα, μετά από 36 μήνες αντιψυχωτικής θεραπείας, σε 39 από τους ανωτέρω ασθενείς βρήκαμε στατιστικά σημαντική αύξηση των τιμών της γλυκόζης νηστείας,της ινσουλίνης νηστείας, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης-HbA1c, του δείκτη αντίστασης στην ινσουλίνη-HOMA-IR index, της ολικής χοληστερόλης, των τιμών των τριγλυκεριδίων και του δείκτη μάζας σώματος (BMI) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές των 39 ασθενών αυτών πριν την έναρξη της αντιψυχωτικής θεραπείας.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, σχιζοφρένεια, μεταβολισμός, αντίσταση στην ινσουλίνη, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια.

Πέτρος Πετρίκης, ΣτέλιοςΤίγκας, ΑλέξανδροςΤ. Τζάλλας, Γεώργιος Ντρίτσος, Χρύσα Σιόκα, Γεώργιος Γεωργίου, Ανδρέας Καραμπάς, Πέτρος Σκαπινάκης, Χρήστος Μαντάς, Θωμάς Υφαντής

 

Supplementary Material

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)