Η τηλεψυχιατρική είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κρατούμενους φυλακών σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η τηλεψυχιατρική εφαρμόστηκε επίσημα σε δύο σωφρονιστικά ιδρύματα το 2018. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να συγκρίνει τις αντιλήψεις και την ικανοποίηση των κρατουμένων από την τηλεψυχιατρική έναντι της διαβούλευσης πρόσωπο με πρόσωπο. Το δείγμα αποτελούνταν από 100 άρρενες κρατούμενους που είχαν εμπειρία και από τις δύο μεθόδους παροχής υπηρεσιών Τα δεδομένα λήφθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου δημογραφικών στοιχείων, ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης συμμετεχόντων για την αξιολόγηση της ικανοποίησης από τις δια ζώσης ψυχιατρικές υπηρεσίες και ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης συμμετεχόντων για την αξιολόγηση της ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω τηλεψυχιατρικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από την τηλεψυχιατρική σε σύγκριση με τη φροντίδα πρόσωπο με πρόσωπο. Στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις (όλες οι τιμές p <0,001) σημειώθηκαν σε: χρόνους αναμονής, υποστήριξη για πρόληψη υποτροπής, παρακολούθηση, ποιότητα φροντίδας ψυχικής υγείας, ποιότητα φροντίδας στη διαχείριση ψυχιατρικών προβλημάτων και συναφή φαρμακευτική αγωγή, συμπεριφορά ψυχιάτρων, διάρκεια της αξιολόγησης, αίσθηση άνεσης και εμπιστευτικότητας. Η τηλεψυχιατρική έχει αποδειχθεί ένας αποδεκτός τρόπος προσέγγισης και υποστήριξης κρατουμένων και στην Ελλάδα, με τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες να εκφράζουν υψηλά ποσοστά αποδοχής, ικανοποίησης και προτίμησης. Συζητούνται οι επιπτώσεις για πρόσθετη έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη της τηλεψυχιατρικής.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Τηλεψυχιατρική, ιατροδικαστική ψυχιατρική, σωφρονιστικά ιδρύματα, τρόφιμοι, αποδοχή, ικανοποίηση.

Ευαγγελία Καραχάλιου, Φοίβη Δουζένη, Φώτιος Χατζηνικολάου, Νίκος Πανταζής, Σοφία Μαρτινάκη, Κωνσταντίνος Τάσιος, Αθανάσιος Δουζένης 

Supplementary Material

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)