Πέρα από τον αντίκτυπό στη σωματική υγεία, η πανδημία SARS-CoV-2 είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Η ανθεκτικότητα είναι ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό το οποίο ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά ή να προσαρμόζεται σε δυσκολίες όπως αντιξοότητες, ψυχικά τραύματα ή σημαντικές στρεσογόνες καταστάσεις. Τα άτομα με υψηλή ανθεκτικότητα έχει αποδειχθεί ότι εκδηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους, στρες και κατάθλιψης όταν έρχονται αντιμέτωπα με τέτοια γεγονότα. Ο ύπνος, από την άλλη, αποτελεί μια σημαντική λειτουργία του οργανισμού που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο άγχος και το στρες. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην ποσότητα, ποιότητα και τις συνήθειες του ύπνου, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχική ανθεκτικότητα. Συνολικά 1.260 άτομα συμπεριελήφθησαν στην διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη. Οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν κοινωνικο-δημογραφικές, συνήθειες ύπνου, ιστορικό διαταραχών ύπνου, η Κλίμακα Αϋπνίας Αθηνών (AIS), η Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor-Davidson (CD-RISC) και εργασιακές/οικονομικές συνέπειες κατά την περίοδο του πρώτου κατ’ οίκον περιορισμού του COVID -19, το 2020. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ύπνος κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού άλλαξε για πολλούς από τους συμμετέχοντες, με το ωράριο του ύπνου τους να μετακινείται νωρίτερα ή αργότερα για το 9% και το 67% των συμμετεχόντων, αντίστοιχα. Το 38% των συμμετεχόντων βρέθηκε ότι υποφέρει από αϋπνία, με βάση τη βαθμολογία στην AIS. Επιπλέον, η υψηλότερη βαθμολογία στην CD-RISC συσχετίστηκε με καλύτερο ύπνο παρέχοντας στοιχεία για την επίδραση της ανθεκτικότητας στην ανάδυση της παθολογίας του ύπνου. Συμπερασματικά, η εργασία μας επιβεβαίωσε προηγούμενες μελέτες για τις ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές στον ύπνο κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού την περίοδο του COVID-19. Επεκτάθηκε επίσης και πέραν αυτών, εντοπίζοντας τη σχέση του ύπνου και της ψυχικής ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της ψυχοπιεστικής περιόδου του κατ’ οίκον περιορισμού.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Ποιότητα ύπνου, αϋπνία, πανδημία, COVID-19, συνήθειες ύπνου, ψυχική ανθεκτικότητα.

Μαρία Νταφούλη, Ρήγας Σολδάτος, Δημήτρης Δικαίος

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)