Η σκελική ψευδαισθήτωση αφορά μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ζωηρές οπτικές ψευδαισθήσεις, που σχετίζονται με διαταραχές του ύπνου και της οφθαλμοκινητικότητας. Σπάνια οφείλεται σε βλάβες εκτός των εγκεφαλικών σκελών, όπως ο θάλαμος, και η γέφυρα. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενή 63 ετών, με ιστορικό καπνίσματος, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Νευρολογικό Tμήμα του νοσοκομείου μας, λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχής όρασης, δυσχέρειας βάδισης και ψυχοκινητικής ανησυχίας, στα πλαίσια ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας στο δεξιό πλάγιο τμήμα της γέφυρας, η οποία αναδείχθηκε σε επείγουσα αξονική τομογραφία. Η νευρολογική του εξέταση ανέδειξε δυσαρθρία, αμφοτερόπλευρη πάρεση πλάγιων συζυγών οφθαλμικών κινήσεων, πτώση γωνίας στόματος δεξιά, υπαισθησία αριστερού ημισώματος, δυσμετρία αριστερών άκρων, καθώς και σημείο Babinski αριστερά. Εντός της νοσηλείας του, παρουσίασε οπτικές ψευδαισθήσεις, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διαταραχή συναισθήματος και συμπεριφοράς, καθώς και διαταραχές ύπνου. Διενεργήθηκε εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος, χωρίς την ανάδειξη άλλου πιθανού αιτίου οργανικού ψυχοσυνδρόμου και ο ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με θεραπευτική αγωγή κουετιαπίνης και μελατονίνης, εντός ημερών. Προοδευτικά, παρατηρήθηκε κλινική βελτίωση της νευρολογικής εικόνας, ενώ από τον επαναληπτικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου διαπιστώθηκε μερική απορρόφηση της αιμορραγίας. Ο ασθενής συνέχισε την αποκατάσταση του για δύο μήνες και παρουσίασε περαιτέρω κλινική βελτίωση, ενώ προοδευτικά διεκόπη η θεραπευτική αγωγή, χωρίς υποτροπή των συμπτωμάτων. Έπειτα από δύο μήνες, έγινε επανεκτίμηση του ασθενούς και διενεργήθηκε εκ νέου απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου διαπιστώθηκε απορρόφηση της αιμορραγίας και παρουσία δακτυλίου αιμοσιδηρίνης εντός της τοποθεσίας της αιμορραγίας, στα πλαίσια σηραγγώδους αιμαγγειώματος στην γέφυρα. Η ισχαιμία της οπίσθιας κυκλοφορίας αποτελεί την πιο συχνή αιτία σκελικής ψευδαισθήτωσης, αν και έχουν αναφερθεί σπανιότερα αίτια, όπως μάζες εγκεφάλου, αγγειόσπασμος, εγκεφαλίτιδα και αιμορραγία σχετιζόμενη με αγγειακές δυσπλασίες, όπως το σηραγγώδες αγγείωμα, που παρατηρήθηκε στην περίπτωση μας και αντιπροσωπεύει μία πολύ σπάνια μορφή σκελικής ψευδαισθήτωσης.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Σκελική ψευδαισθήτωση, αιμορραγία, γέφυρα, σηραγγώδες αιμαγγείωμα, παρουσίαση περιστατικού.

Μιχαήλ Παπαντωνίου, Γεωργία Πανάγου, Μαρία Γρύλλια

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)