Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μια κρίση ψυχικής υγείας. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τον επιπολασμό της κατάθλιψης στους φοιτητές ιατρικής κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η εκτίμηση της συσχέτισης της κατάθλιψης με κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες και με την άποψη των φοιτητών σχετικά με την ποιότητα των σπουδών τους. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν ανώνυμα μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου μεταξύ 11 και 27 Ιανουαρίου 2021. Ο υπολογισμός του επιπολασμού της κατάθλιψης πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης της κλίμακας CES-D. Η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό παραγόντων που σχετίζονται ανεξάρτητα με την κατάθλιψη. Συνολικά συμμετείχαν 978 φοιτητές από το πέμπτο και το έκτο έτος από όλες τις σχολές Ιατρικής της χώρας. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 23,2 έτη και το 65,6% ήταν γυναίκες. Ο επιπολασμός της κλινικής κατάθλιψης ήταν 21,3% (95% CI: 18,7%, 24,0%) ενώ το 17,9% (95% CI: 15,5%, 20,4%) βίωνε σοβαρή ψυχική καταπόνηση. Η κατάθλιψη ήταν πιο διαδεδομένη στις γυναίκες (25,4% έναντι 13,1% στους άνδρες, p<0,001). Περίπου οι μισοί (53,4%) των συμμετεχόντων ανέφεραν αλλαγή σχεδίων σχετικά με την ιατρική τους σταδιοδρομία λόγω της πανδημίας και το 16,9% μειωμένη προθυμία να ασκήσει κλινικά την ιατρική. Παράγοντες που συνδέθηκαν ανεξάρτητα με την κατάθλιψη ήταν το γυναικείο φύλο, η διαβίωση με ή χωρίς συγκατοίκους σε υψηλό κίνδυνο για COVID-19 νόσηση, η μεγάλη ανησυχία για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, η φοίτηση σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιατρικές σχολές, καθώς και η αρνητική αξιολόγηση της προσαρμογής του διδακτικού προσωπικού στη διαδικτυακή διδασκαλία και της ανταπόκρισης του πανεπιστημίου στην πανδημία. Στην μελέτη αυτή ανευρέθη κατάθλιψη σε έναν στους πέντε φοιτητές ιατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων φοιτητικών ομάδων κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Οι φοιτητές ιατρικής πρέπει να μπορούν να αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ακόμη και στην εποχή μίας πανδημίας. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να αυξήσουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υποστήριξης και να υιοθετήσουν μια προσέγγιση με επίκεντρο τον φοιτητή, καθώς μέσω της πανδημίας αναδύθηκε ένα ήδη υπάρχον φαινόμενο.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: κατάθλιψη, ψυχική καταπόνηση, φοιτητές ιατρικής, ερωτηματολόγιο, covid-19 απαγόρευση κυκλοφορίας, SARS-CoV-2.

 

Supplementary material

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)