Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) είναι μια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια ινσουλίνης λόγω αυτοάνοσης καταστροφής των βήτα-κυττάρων του παγκρέατος. Ο ΣΔ1, παλαιότερα γνωστός ως νεανικός διαβήτης, είναι η πιο κοινή μορφή διαβήτη σε παιδιά και εφήβους. Κατά τη διάγνωση, οι γονείς παιδιών με ΣΔ1 βιώνουν σημαντικά επίπεδα στρες, καθώς πρέπει να φροντίζουν ένα παιδί με μια δύσκολη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση που απαιτεί την τήρηση ενός εντατικού ιατρικού σχήματος, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση της εκάστοτε κατάστασης των παιδιών τους. Ο ΣΔ1 είναι μια σύνθετη κατάσταση που επηρεάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους φροντιστές τους σε πολλές πτυχές της καθημερινής τους ζωής. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής μετάφρασης του ερωτηματολογίου Parent Diabetes Distress Scale (PDDS) το οποίο αξιολογεί τη δυσφορία αναφορικά με τον διαβήτη σε γονείς παιδιών με ΣΔ1. Ένα δείγμα 95 γονέων, κυρίως μητέρων (88.4%), με μέση ηλικία παιδιών 12.2 έτη (± 3.6) και διάρκεια διαβήτη 4.7 έτη (± 3.4), συμπλήρωσαν το μεταφρασμένο στα ελληνικά PDDS (PDDS-Gr). Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (EFA) ανέδειξε ένα μοντέλο πέντε παραγόντων ‘Δυσφορία σχέσης γονέα/παιδιού’, ‘Προσωπική δυσφορία’, ‘Δυσφορία διαχείρισης του διαβήτη του παιδιού’, ‘Δυσφορία για το μέλλον’ και ‘Δυσφορία αναφορικά με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης’. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA) επιβεβαίωσε την κατασκευαστική εγκυρότητα της κλίμακας. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής (Cronbach alpha) για τις υποκλίμακες κυμαίνονταν από 0.69 έως 0.89, ενώ η μονοδιάστατη δομή είχε δείκτη εσωτερικής συνοχής α = 0.90. Επιπλέον, η συγκλίνουσα εγκυρότητα επιβεβαιώθηκε με τις μέτρια θετικές συσχετίσεις που βρέθηκαν μεταξύ του PDDS-Gr και των υποκλιμάκων του, με το DASS-21 (κατάθλιψη, άγχος και στρες), την παιδική ηλικία (έτη) και την τιμή HbA1c. Τέλος, οι γονείς παιδιών με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο (HbA1c ≥ 7%) παρουσίασαν υψηλότερες βαθμολογίες, τόσο στη μονοδιάστατη δομή, όσο και στις υποκλίμακες ‘Δυσφορία σχέσης γονέα/παιδιού’ και ‘Δυσφορία αναφορικά με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης’ του PDDS-Gr. Το PDDS-Gr είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της δυσφορίας του διαβήτη σε γονείς παιδιών με ΣΔ1 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο για κλινικές, όσο και για ερευνητικές μελέτες.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, δυσφορία διαβήτη, γονεϊκό άγχος, παιδί, παραγοντική ανάλυση.

Εμμανουήλ Σ. Μπενιουδάκης, Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Ελένη Καρλάφτη, Μαρία Α. Μακρή, Θεοδοσία Αρβανιτάκη, Μαρία-Αλεξάνδρα Κάλπου, Χρήστος Σαββόπουλος, Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)