Η νόσος CADASIL (εγκεφαλική αρτηριοπάθεια αυτοσωμικού επικρατούντος χαρακτήρα με υποφλοιώδη έμφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια), είναι μια σπάνια κληρονομούμενη νόσος που χαρακτηρίζεται από παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, εγκεφαλικά έμφρακτα και αγγειακή άνοια. Πρώτη φορά περιγράφηκε το 1991 από τους Tournier-Lasserve. Οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου Notch3 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 19. Μέχρι τώρα η νόσος CADASIL έχει καταγραφεί σε 400 οικογένειες.

Κ. Κατσαφούρος, Ε. Φινοκαλιώτης, Ε. Ρίζος, Α. Παπαδοπούλου, Κ. Σακελλαρόπουλος - σελίδα 21 - Πλήρες άρθρο