Η περιγεννητική ψυχιατρική είναι ένας κλάδος της διασυνδετικής ψυχιατρικής που ασχολείται με τα ψυχιατρικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την φροντίδα εγκύων και λεχωίδων. Με πρώτη ματιά ένας τέτοιος κλάδος μοιάζει να αφορά μια ειδική περιοχή επιστημονικού ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια μικρό μόνο μέρος των γενικών ψυχιάτρων. Εάν κοιτάξει όμως κανείς τις στατιστικές θα καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. 

Γ. Ζέρβας, Α. Λεονάρδου (σελίδα 19) - Πλήρες Άρθρο