Η συμβολή των ψυχικών διαταραχών στο συνολικό βάρος της νόσου στην Ινδία έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990. Το στίγμα και οι διακρίσεις αποτελούν μείζονα εμπόδια στην αναζήτηση θεραπείας για άτομα με ψυχικές ασθένειες (persons with mental illness, PMI). Επομένως, οι στρατηγικές μείωσης του στίγματος είναι ζωτικής σημασίας και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κατανόηση των διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με αυτές. Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να αξιολογήσει το στίγμα και τις διακρίσεις σε PMI που επισκέπτονται το τμήμα ψυχιατρικής σε ένα νοσοκομείο διδασκαλίας στη Νότια Ινδία και τη συσχέτισή τους με διάφορους κλινικούς και κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες σε αυτά. Η μελέτη δεικτών ήταν μια περιγραφική συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν κατόπιν συναίνεσης ενήλικες που παρουσιάστηκαν στο τμήμα ψυχιατρικής με ψυχικές διαταραχές από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014. Τα κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο και η κλίμακα Discrimination and Stigma Scale (DISC-12) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των διακρίσεων και του στίγματος. Το μεγαλύτερο μέρος των PMI υπέφερε από διπολική διαταραχή, ακολουθούμενο από κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και άλλες διαταραχές, όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η σωματομορφική διαταραχή και η διαταραχή χρήσης ουσιών. Το 56% από αυτούς υπέστη διακρίσεις και το 46% είχε εμπειρίες στιγματισμού. Τόσο οι διακρίσεις όσο και το στίγμα βρέθηκαν να συνδέονται σημαντικά με την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση, το επάγγελμα, τον τόπο διαμονής και τη διάρκεια της ασθένειας. Ενώ οι PMI που έπασχαν από κατάθλιψη βίωσαν τις πλέον έντονες διακρίσεις, εκείνοι με σχιζοφρένεια αντιμετώπισαν το ισχυρότερο στίγμα. Η δυαδική λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι η κατάθλιψη, το οικογενειακό ιστορικό ψυχιατρικής νόσου, η ηλικία κάτω των 45 ετών και η αγροτική τοποθεσία κατοικίας είναι οι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες των διακρίσεων και του στίγματος. Συνεπώς η μελέτη διαπίστωσε ότι το στίγμα και οι διακρίσεις συσχετίστηκαν με πολλούς κοινωνικούς, δημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες στους PMI. Μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα των PMI είναι η επίκαιρη ανάγκη για την αντιμετώπιση του στίγματος και των διακρίσεων, η οποία περιλαμβάνεται ήδη σε πρόσφατες ινδικές πράξεις και καταστατικά. Η εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων είναι η επιτακτική ανάγκη.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Ψυχική νόσος, στίγμα, διακρίσεις, άτομα με ψυχικές ασθένειες.

Shashwath Sathyanath M, Sachin Beesanahalli Shanmukhappa, Anil Kakunje, Santanu Nath, Mohanchandran Varikara Veetil

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)