Παρουσιάζονται έξι περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)  και εμφάνισαν παραληρητικές ιδέες με περιεχόμενο σχετιζόμενο με την πανδημία COVID-19, στο χρονικό διάστημα από τις 23 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία της έναρξης των πρώτων καθολικών περιοριστικών μέτρων) έως τις 7 Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία έναρξης περιοριστικών μέτρων για δεύτερη φορά). Όλοι οι ασθενείς είχαν PCR αρνητικό για COVID-19  και κανείς δεν είχε ιστορικό νόσησης.Οι πρώτοι τρείς από τις περιπτώσεις ασθενών εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, μεταξύ 23/3/2020 και 4/5/2020, ο ένας ακούσια και οι άλλοι δύο εκούσια. Ο πρώτος διαγνώστηκε με Οξεία Παροδική Ψύχωση (F23 - Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης) και οι άλλοι δύο με Ψυχωτική Κατάθλιψη (F32.3). Τρείς ακόμη ασθενείς εισήχθησαν εκούσια μετά το τέλος του πρώτου lockdown. Ο ένας διαγνώστηκε με  Οξεία Παροδική Ψύχωση (F23 - Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης) και οι άλλοι δύο ήταν υποτροπές προυπαρχόντων ψυχιατρικών διαταραχών (Διπολική διαταραχή F31.5 και Ψυχωτική κατάθλιψη F32.3). Η επανεκτίμηση έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο ανέδειξε σημαντική ύφεση σε όλους.  Αυτές οι περιπτώσεις ασθενών αποκαλύπτουν ότι η πανδημία της COVID-19 ενδέχεται να λειτουργεί παθοπλαστικά σε ψυχωτικές διαταραχές με παραληρητικές ιδέες με περιεχόμενο σχετιζόμενο με την πανδημία COVID-19.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Πανδημία COVID-19, ψύχωση, ψυχωτικές αντιδράσεις, παραληρητικές ιδέες.

Χρήστος Μαντάς, Ευγενία Παπαθεοδώρου, Μαρία- Ελισάβετ Τσαγκαροπούλου, Άννα Κούρτη, Γεώργιος Γεωργίου, Πέτρος Πετρίκης, Θωμάς Υφαντής

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)