Το Ερωτηματολόγιο Καπνού και Αλκοόλ και το Ερωτηματολόγιο Εμπειρίας Χρήσης Κάνναβης είναι δύο ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της χρήσης ουσιών. H μελέτη FEP της Αθήνας χρησιμοποίησε δύο εκδοχές των δύο ερωτηματολογίων, ως μέρος ενός πακέτου ψυχομετρικών εργαλείων, που διερευνούν την αλληλεπίδραση γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωση FEP, ειδικά σχεδιασμένων για ασθενείς με τα ειδικά χαρακτηριστικά των ατόμων με FEP. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δυο εκδοχών  αναφορικά με το περιεχόμενό τους, τη χρήση τους στη διεθνή έρευνα, την Ελληνική τους μετάφραση και την test-retest αξιοπιστία τους. Τα δύο ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν από δύο ανεξάρτητους μεταφραστές και χορηγήθηκαν σε 32 άτομα με FEP δύο φορές. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (version 22). Τα Cohen’ s kappa χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο συμφωνίας μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και τα ICC μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών. Στατιστικά σημαντική συμφωνία διαπιστώθηκε σε όλα τα λήμματα της εκδοχής του TAQ ερωτηματολογίου και σχεδόν  σε όλα  της αντίστοιχης του CEQ. Η μελέτη μας αποτελεί μια ένδειξη ότι οι δύο μεταφράσεις είναι αξιόπιστες, παρότι ένας πιο ολοκληρωμένος έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων τους είναι απαραίτητος. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα, ως μέρος ενός εκτεταμένου πακέτου ψυχομετρικών εργαλείων για άτομα με FEP.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Ψύχωση, καπνός, αλκοόλ, κάνναβη, μετάφραση, αξιοπιστία

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Λήδα-Άλκηστη Ξενάκη, Πενταγιώτισσα Στεφανάτου, Ηλίας Βλάχος, Στέφανος Δημητρακόπουλος, Μιριάνα Σελάκοβιτς, Ειρήνη Ράλλη, Νικόλαος Στεφανής. 

Supplement material 1

Supplement material 2

Supplement material 3

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)