Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε ραγδαία την καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την πανδημία COVID-19 έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τόσο στο ιατρικό, όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό της πρώτης γραμμής. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την εξάντληση, την αποδέσμευση, το δευτερογενές τραυματικό στρες, την ικανοποίηση από τη συμπόνια, την εξουθένωση, καθώς και την κατάθλιψη το άγχος και το στρες, μεταξύ των παθολόγων στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της 2ρης απαγόρευσης κυκλοφορίας. Οι παθολόγοι προσεγγίστηκαν μέσω της Εταιρείας Παθολογίας της Ελλάδας και συνολικά 117 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη (ποσοστό ανταπόκρισης: 15,3%). Οι συμμετέχοντες απάντησαν μέσω μιας φόρμας Google, στα ερωτηματολόγια: Depression, Anxiety and Stress Scale – 21, the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) και Professional Quality of Life Scale version 5 (ProQOL-5). Εξάντληση εντοπίστηκε στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων (88%), το 65,8% πληρούσε τα κριτήρια για τουλάχιστον μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από τη συμπόνια και το 71,8% εμφάνισε μέτρια επίπεδα εξουθένωσης. Επιπλέον, περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια για μέτρια έως εξαιρετικά σοβαρά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες. Τέλος, οι αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι η κατάθλιψη συσχετίστηκε τόσο με τις κλίμακες του OLBI, όσο και του ProQOL-5. Η πλειοψηφία των παθολόγων που συμμετείχαν στην μελέτη κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας του COVID-19, αξιολογήθηκε ως “εξαντλημένη”, με υψηλά ποσοστά αρνητικών ψυχολογικών συμπτωμάτων. Η παρούσα μελέτη, παρά τους περιορισμούς, αποτυπώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους παθολόγους, δίνοντας έτσι το έναυσμα για τη στροφή της προσοχής στην αντιμετώπιση και κυρίως στην πρόληψη πιεστικών καταστάσεων για τους επαγγελματίες υγείας.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Πανδημία COVID-19, Εξάντληση, Εξουθένωση, Κατάθλιψη, Παθολόγοι, Ελλάδα.

Ελένη Καρλάφτη, Εμμανουήλ Σ. Μπενιουδάκης, Ειρήνη Μπαρουξή, Γεωργία Καϊάφα, Τριαντάφυλλος Διδάγγελος, Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης, Σταματίνα Παγώνη, Χρήστος Σαββόπουλος 

Πλήρες Αρθρο σε pdf (Αγγλικά)