Η κατάθλιψη αποτελεί ένα από τα πιο συχνά νοσήματα ψυχικής υγείας που προκαλεί σοβαρή επιβάρυνση της λειτουργικότητας των ασθενών. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ΗΣΘ) αποτελεί την αποτελεσματικότερη θεραπεία της κατάθλιψης. Η κεταμίνηαποτελεί ένα από τα αναισθητικά που έχουν εγκριθεί από τον Αmerican Psychiatric Association Task Force Report ως αναισθητικό για την ΗΣΘ. Ωστόσο, λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών της η μέχρι πρόσφατη χρήση της στην ΗΣΘ ήταν περιορισμένη.Η αρχική παρατήρηση ότι η κεταμίνη έχει αντικαταθλιπτική δράση προκαλώντας ταχεία απόκριση όταν χορηγηθεί σε υπαναι-σθητική δόση σε αργή ενδοφλέβια έγχυση επιβεβαιώθηκε σε πλήθος μελετών ασθενών που πάσχουν από μονοπολική, διπολική κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Ενώ η ΗΣΘ παραμένει η ίδια την τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία, με μικρές μόνοτροποποιήσεις, έχει προσφάτως προταθεί και υποστηριχθεί από διάφορες μελέτες (όχι όμως όλες) ότι η χρήση κεταμίνης ως(συνήθως συνοδού) αναισθητικού ενδέχεται να βελτιώνει/επιταχύνει την αντικαταθλιπτική δράση της ΗΣΘ και να βελτιώνειτο προφίλ ασφαλείας της μεθόδου μειώνοντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ΗΣΘ στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Οισοβαρότερες μεθοδολογικές αδυναμίες των μελετών αυτών είναι ο μικρός αριθμός ασθενών και η μεγάλη ετερογένεια στηνεπιλογή του αναισθητικού που συγχορηγείται με την κεταμίνη, η δόση της κεταμίνης και παράμετροι που αφορούν στην εφαρμογή της ΗΣΘ (θέση ηλεκτροδίων, μέθοδος υπολογισμού χορηγούμενου ηλεκτρικού ρεύματος). Η αποτελεσματικότητατης προσθήκης κεταμίνης ως αναισθητικού στην ΗΣΘ και η επίδρασή της στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες εξετάζονται σεέξι μετα-αναλύσεις. Τα αποτελέσματα των μετα-αναλύσεων αυτών και ορισμένων μεταγενέστερων μελετών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές δείχνουν ότι η κεταμίνη ενδέχεται να επιταχύνει την έναρξη δράσης της ΗΣΘ χωρίς ωστόσο να ενισχύει τηναποτελεσματικότητά της ενώ μάλλον δεν φαίνεται να μειώνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες που προκαλεί η ΗΣΘ. Μεγαλύτερες μελέτες απαιτούνται για την οριστική επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Ηλεκτροσπασμοθεραπεία, κεταμίνη, κατάθλιψη, ασφάλεια, νοητικές λειτουργίες.

Πλήρες άρθρο σε pdf