Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι εκτιμήσεις ανά τον κόσμο σχετικά με τον επιπολασμό των διαφόρων ψυχικών συμπτωμάτων ποικίλλουν σημαντικά. Επιπλέον, οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας για τον νέο κορονοϊό δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα δημοσιευμένα δεδομένα έως και σήμερα. Έτσι, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια συγχρονική, διαδικτυακή έρευνα για να μετρήσουμε τα επίπεδα των συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και στρες χρησιμοποιώντας την Κλίμακα Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες (DASS-21). Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων εξετάστηκαν επίσης με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ 19 Απριλίου και 31 Μαΐου 2021. Συνολικά 1484 επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν στην έρευνα και 1064 να την ολοκλήρωσαν. Το 60,8% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, το 66,5% ήταν ιατροί και το 24,3% ήταν επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής. Ο επιπολασμός των κατ’ ελάχιστο μέτριων συμπτωμάτων ήταν 13% για την κατάθλιψη, 11,9% για το άγχος και 11,3% για το στρες. Οι γυναίκες, οι νεότεροι συμμετέχοντες, οι κάτοικοι σε αστικές περιοχές, όσοι είχαν χαμηλότερο εισόδημα και όσοι ανέφεραν χειρότερη κατάσταση υγείας εμφάνισαν υψηλότερες βαθμολογίες σε όλα τα αποτελέσματα. Οι υγειονομικοί πρώτης γραμμής ανέφεραν επίσης υψηλότερα ποσοστά άγχους. Όσον αφορά τη γνώση και τις αντιλήψεις, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν με την πιθανή ασυμπτωματική φύση του ιού καθώς και με τον αυξημένο κίνδυνο για τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με υποκείμενες παθήσεις υγείας. Διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν σχετικά με τη δυνατότητα μετάδοσης του κορονοϊoύ μέσω του αέρα, την ομοιότητά του με την κοινή γρίπη και τις δηλώσεις ότι είναι κατασκευασμένος και εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό καθώς και ότι είναι εκτός ελέγχου. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας υποδηλώνουν ότι ο επιπολασμός των συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και στρες στους Έλληνες επαγγελματίες υγείας τοποθετείται στο κατώτερο άκρο του εύρους που αναφέρεται από διάφορες πρόσφατες μελέτες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να υποστηρίζονται όταν αυτό είναι απαραίτητο.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: ψυχική υγεία, υγειονομικοί, κατάθλιψη, άγχος, στρες, κοροναϊός

Μυρτώ Θ.Σαμαρά, Λίλλη Ε. Πέππου, Θεόδωρος Β.Γιαννούχος, Ιωάννης Νηματούδης , Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Μαρίνα Οικονόμου, Κυριάκος Σουλιώτης

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)