Λίαν προσφάτως, η ανθρώπινη καθημερινότητα επηρεάστηκε σε παγκόσμια κλίμακα από την πανδημία SARS-CoV-2. Οι φοιτητές Ιατρικής είναι ένας ευάλωτος πληθυσμός, που βρέθηκε να αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις με την προσωρινή αναστολή κλινικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και την αντιμετώπιση ριζικών και βίαιων μεταβολών σε σχέση με το επάγγελμα αυτό σε πολλά επίπεδα (συνθηκών, αντικειμένου, κλινικής πρακτικής). Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει και να εντοπίσει στοιχεία συναισθηματικής επιβάρυνσης στο ψυχολογικό προφίλ των φοιτητών Ιατρικής της Βόρειας Ελλάδας κατά το δεύτερο κύμα της ευρωπαϊκής πανδημίας στο χρονικό σημείο μέχρι την «κορύφωση» της πανδημίας. 342 φοιτητές ιατρικής συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σε διερεύνηση κάποιων πολύ βασικών και εύκολα αυτό-αναφερόμενων συμπτωμάτων συναισθηματικών διαταραχών και οι απαντήσεις τους αξιολογήθηκαν στατιστικά. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποκάλυψαν ενδείξεις συναισθηματικής επιβάρυνσης μεταξύ των φοιτητών ιατρικής με γενική επιδείνωση διαφόρων μη-ειδικών συναισθηματικών συμπτωμάτων, αλλά παρατηρήθηκε μείωση του αυτοκτονικού ιδεασμού και της αυτοκαταστροφικής διάθεσης. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε μια μέτρια αύξηση των ευχών για νόσηση μεταξύ των φοιτητών ιατρικής. Ευρήματα συναισθηματικής επιβάρυνσης αποκαλύφθηκαν στο μελετώμενο πληθυσμό φοιτητών ιατρικής με γενική επιδείνωση διαφόρων μη ειδικών συναισθηματικών συμπτωμάτων, υποδηλώνοντας, με τη σειρά τους, συναισθήματα δυσφορίας για την προσαρμογή στους πολλαπλούς περιορισμούς και φόβο -ανασφάλεια για τη νεοσυσταθείσα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: SARS-CoV-2; φοιτητές; επαγγελματική ψυχολογία; ιατρική; Πανδημία

Μαρία – Βαλέρια Καρακάση, Ραφαέλα Σισμανίδου, Ελευθερία Σπουρίτα, Αθανάσιος Δήμτσης, Αναστασία – Ηλιάνα Καρακάση, Χρήστος Μπακιρτζής, Παύλος Παυλίδης

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)