Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) είναι μια ομάδα ψυχικών διαταραχών που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Στις έρευνες που διερευνούν την ανάρρωση ασθενών από ΔΠΤ, παρατηρείται ότι σπάνια διερευνάται η άποψη των ίδιων των ασθενών. Επιπροσθέτως, κάποιες μελέτες διαπιστώνουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της αντικειμενικής βελτίωσης των ασθενών, όπως μετριέται από τους ερευνητές, και της υποκειμενικής αίσθησης βελτίωσης, όπως αξιολογείται από τους ίδιους τους πάσχοντες. Ο στόχος της μελέτης ήταν να εξεταστεί η παραγοντική δομή και η αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου Κριτηρίων Ανάρρωσης από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής (Criteria for Recovery from Eating Disorders - CRED), το οποίο αξιολογεί κριτήρια ανάρρωσης που αξιολογούνται ως σημαντικά από τον ασθενή. Το CRED και τα σταθμισμένα εργαλεία ποιότητας ζωής (WHOQoL-BREF) και συμπτωμάτων ΔΠΤ (EDE-Q) συμπληρώθηκαν από δείγμα 138 ασθενών με ΔΠΤ. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση οδήγησε στην αφαίρεση 13 από τα αρχικά λήμματα της CRED και παρήγαγε ένα εννοιολογικά συνεκτικό μοντέλο επτά παραγόντων: Εικόνα Εαυτού, Ψυχική Ευεξία, Κοινωνικές Σχέσεις, Γαστρεντερικά Συμπτώματα, Σωματικές Λειτουργίες, Διατροφικές Συνήθειες και Αντιρροπιστικές Συμπεριφορές. Ο δείκτης του Cronbach (άλφα) έδειξε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή για το σύνολο του ερωτηματολογίου, καθώς και για καθέναν από τους επτά παράγοντες (α = 0,77 έως 0,88). Η συσχέτιση του ερωτηματολογίου με τα WHOQoL-BREF και EDE-Q έδειξε ικανοποιητική συγκλίνουσα εγκυρότητα. Η ανάλυσή μας οδήγησε στο να προταθεί η εκδοχή 39 λημμάτων του CRED, το CRED-39, το οποίο φαίνεται να είναι έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της άποψης των ασθενών με ΔΠΤ σχετικά με την εξέλιξη της θεραπεία τους. Το CRED-39 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πρακτική για την διερεύνηση προσωπικών αναγκών σε σχέση με τη θεραπεία και την εξατομίκευση των παρεμβάσεων.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: διαταραχές πρόσληψης τροφής, οπτική του ασθενούς, εγκυρότητα, αξιοπιστία, παραγοντική ανάλυση

Δάφνη-Αλεξάνδρα Καραπαύλου, Δημήτρης Δικαίος, Στυλιανός Γαβριηλίδης, Μαρία Τζινιέρη-Κοκκώση, Φραγκίσκος Γονιδάκης 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)