Η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση είναι μια καινοτόμα, μη επεμβατική και καλά ανεκτή μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιλογή θεραπείας σε μια πληθώρα νευροψυχιατρικών διαταραχών. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών, για περισσότερο από 30 χρόνια, έχει αποδείξει ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο στη νευροεπιστήμη τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς. Η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή διέγερση βασίζεται στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής αμοιβαίας επαγωγής, το οποίο διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Michael Faraday το 1831. Αργότερα το 1985, ο Anthony Barker και οι συνεργάτες του δημιούργησαν την πρώτη σύγχρονη συσκευή διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης. Η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση χρησιμοποιεί σύντομους ηλεκτομαγνητικούς παλμούς, οι οποίοι παράγονται από ένα μονωμένο πηνίο το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στο τριχωτό της κεφαλής. Αυτή η τεχνική έχει την ικανότητα να μεταβάλλει τη δραστηριότητα στον φλοιό του εγκεφάλου. Καθημερινή επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση για αρκετές εβδομάδες έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων μιας σωρείας νευροψυχιατρικών διαταραχών. Επιπρόσθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι ο ραχιαίος πλάγιος προμετωπιαίος φλοιός διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βελτίωση της νοητικής απόδοσης, και ως αποτέλεσμα, είναι μια περιοχή – στόχος η οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τη θεραπεία αρκετών νευροψυχιατρικών διαταραχών, όπως είναι η κατάθλιψη. Το 2008 ήταν μια σημαντική χρονιά για την ιστορία της διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, αφού ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration; FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά μια συσκευή θεραπείας διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης για την κλινική θεραπεία της κατάθλιψης. Αυτή η έγκριση καθώς και η σύσταση από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Αριστεία της Υγείας και της Φροντίδας (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) για την κατάθλιψη το 2015 οδήγησαν στην καθιέρωση της επαναλαμβανόμενης διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς που απέτυχαν σε τουλάχιστον μια αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή στο παρελθόν. Ακολούθησαν εγκρίσεις από το FDA για την ημικρανία και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτή η μελέτη σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω κάποιες από τις κλινικές χρησιμότητες της επαναλαμβανόμενης διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση, νευροψυχιατρική, καταθλιπτικές διαταραχές, νοητική νευροεπιστήμη, διέγερση εγκεφάλου

Γεώργιος Μικελλίδης, Παναγιώτα Μιχαήλ, Μαριάννα Ταντελέ

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)