Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως απώτερο σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς και την επισήμανση των σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία και τη συμπεριφορά. Καθημερινά, εκατοντάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναφέρουν ότι πάσχουν από κοινωνική απομόνωση και μοναξιά, ένα συντριπτικό αίσθημα κενού, αναξιότητας και προσωπικής αποτυχίας. Τα ανθρώπινα όντα είναι κοινωνικά είδη που έχουν την ανάγκη να καλλιεργούν αξιόπιστα και ασφαλή κοινωνικά περιβάλλοντα για να επιβιώσουν. Ταυτόχρονα, οι αξιόπιστες κοινωνικές σχέσεις είναι κρίσιμες για την ψυχική και σωματική ευεξία, ενώ οι προβληματικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση και μοναξιά. Σε μία προσπάθεια να δοθεί έμφαση και να διευκρινιστούν τα εμφανή προβλήματα και ζητήματα, προσπαθήσαμε να συνθέσουμε κριτικά μελέτες, απόψεις και ζητήματα από μια ποικιλία προοπτικών παρέχοντας αντίθετες απόψεις και συνομιλητικές φωνές παρά εντείνοντας τις παραδοσιακές αφηγήσεις και τις κυρίαρχες συζητήσεις. Λίγες πτυχές της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς έχουν μείνει εκτός της επιστημονικής προσοχής. Ο ρόλος αυτών των εννοιών στα γηρατειά δεν αποτελεί εξαίρεση και αναμφισβήτητα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς της ζωής. Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά είναι δύο ξεχωριστές έννοιες που έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου για την ευημερία, την υγεία και την καθημερινή λειτουργία με διάφορους τρόπους. Συνεπώς, επιδιώξαμε να εξετάσουμε τις σχέσεις με διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές παραδείγματος χάριν άγχος, κατάθλιψη, ψύχωση και νόσος του Αλτσχάιμερ καθώς και τις σχέσεις με μία ποικίλες σωματικές διαταραχές, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη και αυτοάνοσα νοσήματα. Έχοντας υπόψη τα ανησυχητικά στοιχεία της υγειονομικής περίθαλψης που απεικονίζουν μία σχεδόν διπλάσια αύξηση της υγειονομικής περίθαλψης, οι συγγραφείς προσπάθησαν να συγκεντρώσουν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις μέσω μιας εμπεριστατωμένης επισκόπησης της τρέχουσας βιβλιογραφίας και να δώσουν το κίνητρο για εποικοδομητική και συλλογική σκέψη. Ως προς τη δική μας θεωρητική κατανόηση, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις ψυχοκοινωνικές έννοιες και να παρέχουμε έγκαιρες και αποτελεσματικότερες εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε όσους έχουν ανάγκη, είναι υψίστης σημασίας η διεξοδική εξέταση των προσδιορισμένων αιτιωδών δεσμών. Ωστόσο, επιπλέον έρευνα απαιτείται για τη μείωση ή την απαλοιφή των ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Κοινωνική απομόνωση, συναισθηματική μοναξιά, νόσος Αλτσχάιμερ, ψύχωση, παρεμβάσεις

Παναγιώτα Τραγκατζοπούλου, Βαΐτσα Γιαννούλη

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)