Η προβληματική στοιχηματοπαιξία αποτελεί ένα σοβαρό και διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι υπαρκτό και στον εφηβικό πληθυσμό. Η αιτιοπαθογένεια της διαταραχής τζόγου είναι σύνθετη καθώς πολλοί και αλληλοδιαπλεκόμενοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, μπορεί να συμβάλλουν στη γένεση της. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη προκειμένου να διερευνήσουμε την ενασχόληση με τον τζόγο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά και να εντοπίσουμε πιθανές συσχετίσεις με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των εφήβων που εμπλέκονται με δραστηριότητες τζόγου. Συγκεντρώσαμε δείγμα μαθητών σχολείων από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Για τη διερεύνηση της ενασχόλησης με τον τζόγο χορηγήσαμε το πολλαπλών απαντήσεων διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών IV, διαμορφωμένο για τους νέους: DSM-IV-MR-J. Επιπλέον αντλήσαμε πληροφορίες για τα κοινωνικο-δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, οι έφηβοι που βρέθηκαν με τουλάχιστον ένα κριτήριο τζόγου σύμφωνα με το DSM, ήταν πιο πιθανόν να είναι αγόρια και πιο πιθανόν να είναι αλλοδαποί. Επίσης, το ποσοστό των εφήβων με τουλάχιστον ένα κριτήριο στο DSM ήταν μεγαλύτερο στους εφήβους που είχαν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Η έλλειψη φαγητού στο νοικοκυριό του εφήβου, λόγω της οικονομικής αδυναμίας της οικογένειας να προμηθεύσει το σπίτι με φαγητό, σχετιζόταν σημαντικά τόσο με τον προβληματικό τζόγο, όσο και με την ύπαρξη τουλάχιστον ενός κριτηρίου διαταραχής τζόγου στο DSM. Επιπρόσθετα, η ανησυχία σε σχέση με την επάρκεια του φαγητού στο νοικοκυριό κατά τον τελευταίο μήνα λόγω των οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας, σχετιζόταν επίσης με την ύπαρξη τουλάχιστον ενός κριτηρίου διαταραχής τζόγου στο DSM. Τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι οι έφηβοι που ζουν υπό το καθεστώς της φτώχειας, συχνά έχουν ενασχόληση με τον τζόγο. To εύρημα αυτό είναι συμβατό και με τη διεθνή βιβλιογραφία.Τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι οι έφηβοι που ζουν υπό το καθεστώς της φτώχειας, συχνά έχουν ενασχόληση με τον τζόγο. To εύρημα αυτό είναι συμβατό και με τη διεθνή βιβλιογραφία.Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η οικονομική κρίση επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη του προβληματικού τζόγου στους Έλληνες εφήβους. Η στοιχηματοπαιξία μπορεί να αποτελεί μία διέξοδο απέναντι στην ανασφάλεια που χαρακτηρίζει την Ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου της οικονομικής κρίσης.Είναι σημαντικό να δρομολογηθούν παρεμβάσεις στους εφήβους, που να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης των δυσκολιών κατά τρόπο παραγωγικό ώστε να μην χάνουν τον αυτο-έλεγχό τους και να μην οδηγούνται στην εξάρτηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: προβληματική στοιχηματοπαιξία, οικονομική κρίση, φτώχεια, εφηβεία

Ασημίνα Π. Παλαιολόγου, Ελένη Λαζαράτου, Δημήτριος Κ. Αναγνωστόπουλος, Αφροδίτη Τριμπούκη, Mαρίνα Οικονόμου, Μελπομένη Mαλλιώρη, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)