Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις γνώσεις και τις στάσεις 74 παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας σχετικά με τον τραυλισμό χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή της κλίμακας Teacher Attitudes toward Stuttering (TATS) όπως και της κλίμακας Alabama Stuttering Knowledge Test (ASK). Οι συμμετέχοντες εργάζονταν σε παιδικούς σταθμούς στην κεντρική Μακεδονία. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της στάσης των συμμετεχόντων απέναντι στον τραυλισμό (TATS) και των γνώσεων για τον τραυλισμό (ASK). Τονίζεται η ανάγκη της ενημέρωσης των παιδαγωγών καθώς φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από αυτές τις γνώσεις η στάση τους απέναντι στον τραυλισμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Τραυλισμός, παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας, στάσεις, ευαισθητοποίηση παιδαγωγών.

Η. Γρηγορόπουλος (σελίδα 352)

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)