Στη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 (T1ΣΔ), παράλληλα με την ινσουλινοθεραπεία η διατροφική θεραπεία και η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους σχετίζονται σημαντικά με την καλή γλυκαιμική ρύθμιση και τη μείωση των επιπλοκών. Μια τέτοια εστίαση στη διατροφή και το βάρος μπορεί να οδηγήσει σε διαταραγμένες συμπεριφορές πρόσληψης τροφής, ιατρικές επιπλοκές και «αντίσταση» στη θεραπεία. Ο όρος «διαβουλίμια» αναφέρεται στη διαταραχή πρόσληψης τροφής κατά την οποία οι ασθενείς με T1ΣΔ λαμβάνουν λιγότερη ινσουλίνη, προκειμένου να ελέγξουν το βάρος τους. Επί του παρόντος δεν υπάρχει έγκυρο ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα για την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών πρόσληψης τροφής σε διαβητικούς ασθενείς. Σκοπός της παρούσης εργασίας αποτελεί η εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου «Αξιολόγησης Διατροφικού Προβλήματος στο Σακχαρώδη Διαβήτη» (Diabetes Eating Problem Survey- Revised, DEPS-R), που εκτιμά τον κίνδυνο της «διαβουλιμίας» σε ασθενείς με T1ΣΔ. 100 εξωτερικοί ασθενείς με διάγνωση T1ΣΔ άνω του έτους, εκ των οποίων 71 γυναίκες και 35 χρήστες αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης κλήθηκαν να συμπληρώσουν το μεταφρασμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο DEPS-R (εύρος βαθμολογίας 0-80, σε βαθμολογία >20 υψηλός κίνδυνος διαταραγμένων συμπεριφορών πρόσληψης τροφής σε ασθενείς με Τ1ΣΔ), το EAT-26 (εύρος βαθμολογίας 0-78, σε βαθμολογία >20 υψηλός κίνδυνος διαταραγμένων συμπεριφορών πρόσληψης τροφής ή διαταραχής πρόσληψης τροφής) και την κλίμακα κατάθλιψης Beck (BDI-ΙΙ) (εύρος βαθμολογίας 0-63, σε βαθμολογία >14 υψηλός κίνδυνος μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής). Η ελληνική έκδοση του DEPS-R επέδειξε εξαιρετική εσωτερική συνοχή και συνέπεια σε αυτό το σύγχρονο δείγμα ενήλικων με T1ΣΔ (Cronbach α=0,89 στο σύνολο, 0,90 στις γυναίκες και 0,85 στους άνδρες). Η παραγοντική ανάλυση αποκάλυψε 4 παράγοντες (δίαιτα, χρήση ινσουλίνης, απώλεια βάρους και αντισταθμιστικές συμπεριφορές) που εξηγούν το 65,68% της συνολικής διακύμανσης (19,90%, 18,50%, 15,64% και 11,65% της συνολικής διακύμανσης, αντίστοιχα). Επιπλέον το 35% του δείγματος βαθμολογήθηκε στο EAT-26 άνω του 20, το 26% βαθμολογήθηκε στο BDI-II (BECK) πάνω από 14 και το 40% είχε σκορ άνω του 20 στο DEPS-R, ενώ το μέσο σκορ ήταν 19,22. Οι καλές ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας DEPS-R επιβεβαιώθηκαν για τον ελληνικό πληθυσμό με T1ΣΔ, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο εργαλείο για την ανίχνευση της διαβουλίμιας. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι οι Έλληνες ασθενείς με T1ΣΔ φαίνεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών πρόσληψης τροφής και κατάθλιψης.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαβουλιμία, διαταραχές πρόσληψης τροφής, σακχαρώδης διαβήτης, κατάθλιψη.

Κ. Απέργη, Μ. Ρωμανίδου, Χ. Αμπντελχαλέκ, Γρ. Τρυψιάνης, Φρ. Γονιδάκης (σελίδα 310)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)