Η επίπτωση της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών άνοιας αυξάνεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και της επακόλουθης γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ δεν υφίσταται ακόμα κάποια αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή. Τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη για εύρεση στοχευμένων παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να μειώσουν την επίπτωση της άνοιας. Διάφορα διατροφικά συμπληρώματα, και ειδικά πηγές ω-3 λιπαρών και πολυφαινολών όπως το ιχθυέλαιο και τα blueberries αντιστοίχως καταγράφεται πως εμφανίζουν ευεργετική επίδραση στη νοητική λειτουργία. Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να συνοψίσει τα πιο πρόσφατα ευρήματα από κλινικές μελέτες που μελέτησαν το αποτέλεσμα διατροφικών συμπληρωμάτων στη γνωστική λειτουργία και να αναδείξει πιθανές αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Google Scholar και επιλέχθηκαν συνολικά δέκα άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν. Τέσσερεις μελέτες ερεύνησαν την επίδραση της χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέων. Δύο από αυτές τις μελέτες παρουσίασαν σημαντικά οφέλη σε συγκεκριμένους τομείς της νοητικής λειτουργίας (όπως η λειτουργική μνήμη, η χωρική αντίληψη και η ταχύτητα αντίληψης), στο νοητικό πηλίκο καθώς και στην πρόληψη της ατροφίας του ιπποκάμπου, ενώ οι υπόλοιπες δύο δεν κατέγραψαν καθόλου οφέλη. Δύο ακόμα μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της χορήγησης πολυφαινολών και παρουσίασαν ελάσσονα οφέλη στη χωρική μνήμη καθώς και αυξημένη διέγερση συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών. Μία μελέτη συνέκρινε την επίδραση της χορήγησης ιχθυελαίων και blueberries καθώς και του συνδυασμού τους και παρουσίασε οφέλη και για τις δύο κατηγορίες όχι όμως και για τη συνδυασμένη χορήγησή τους. Τέλος, τρεις ακόμα μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της χορήγησης ashwagandha, 2009 DW σόγιας καθώς και μιας διατροφικής φόρμουλας και ανέφεραν οφέλη σε προσοχή, μνήμη και συνολική νοητική λειτουργία αντιστοίχως. Συνολικά, οκτώ μελέτες διερεύνησαν παρεμβάσεις σε πληθυσμούς με Ήπια Νοητική Διαταραχή ή Υποκειμενική Νοητική Διαταραχή και όλες παρουσίασαν σημαντικά νοητικά οφέλη συγκριτικά με την εικονική θεραπεία. Αντιθέτως, οι δύο εναπομείνασες μελέτες που συμπεριέλαβαν πληθυσμούς με διαγνωσμένη άνοια δεν παρουσίασαν σημαντικά οφέλη. Συμπερασματικά, οι παρεμβάσεις των μελετών που ανασκοπήθηκαν, φαίνονται ελπιδοφόρες, για πληθυσμούς όμως με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και όχι γι’ αυτούς που είναι ήδη διαγνωσμένοι με αυτή. Παρόλ’ αυτά, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να επικυρώσει την αποτελεσματικότητά τους καθώς και να καθορίσει τις συνιστώμενες δοσολογίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφή, δίαιτα, διατροφικά συμπληρώματα, νοητική λειτουργία, νόσος Alzheimer, άνοια.

Β. Γκοτζαμάνης, Δ. Παναγιωτάκος (σελίδα 248)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)