Οι ρευματικές παθήσεις είναι χρόνιες εκφυλιστικές καταστάσεις που συσχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη. Τα άτομα με ρευματικές ασθένειες αντιμετωπίζουν περισσότερη ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς αυτές οι καταστάσεις ακολουθούν κυρίως μια επώδυνη, προοδευτικά επιδεινούμενη πορεία. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα αυτά. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 108 ασθενείς με ρευματικά νοσήματα που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία δημόσιας ρευματολογικής κλινικής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας Zung Self-Rating Depression Scale (SDS) και Anxiety Scale (SAS), στην οποία συμπεριελήφθησαν και κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Από τους 108 συμμετέχοντες, το 44,6% και 41,5% βίωνε κατάθλιψη και άγχος αντίστοιχα. Από τους ασθενείς που βίωναν κατάθλιψη, το 13% εμφάνιζε σοβαρή, το 12% μέτρια και το 19,6% ήπια μορφή κατάθλιψης. Από τους ασθενείς που βίωναν άγχος, το 20,2% εμφάνιζε σοβαρό, το 17% μέτριο και το 4,3% ήπιο άγχος. Υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης εμφάνισαν τα άτομα που βίωναν έντονο πόνο (p=0,001), όσοι ήταν σε υποτροπή (p=0,008), όσοι είχαν εγκαταλείψει την εργασία τους, λόγω των περιορισμών της ασθένειας (p=0,021), όσοι είχαν την εμπειρία μιας αποβολής στην εγκυμοσύνη (p=0,021) και όσοι λάμβαναν αντικαταθλιπτική/αγχολυτική αγωγή (p<0,001). Υψηλότερα επίπεδα άγχους εμφάνισαν οι γυναίκες (p=0,011), οι άνεργοι (p=0,047), όσοι βίωναν έντονο πόνο (p<0,001), όσοι ήταν σε υποτροπή (p=0,015) και όσοι λάμβαναν αντικαταθλιπτική/αγχολυτική αγωγή (p<0,001). Στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της συστηματικής παρακολούθησής τους. Δεδομένου του υψηλού επιπολασμού που εμφανίζουν, του σοβαρού αντίκτυπου που εμφανίζουν στην ποιότητα ζωής των ασθενών και του εύρους των διαθέσιμων αποτελεσματικών θεραπειών που υπάρχουν, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αξιολογούν όλους τους ασθενείς τόσο για άγχος όσο και για κατάθλιψη. Είναι σημαντικό να αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης ψυχιατρικών διαταραχών σε αυτή την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, κατάθλιψη, ρευματικές παθήσεις, πόνος, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Α. Ζαρταλούδη, Ι. Κουτελέκος, Μ. Πολυκανδριώτη, Σ. Στεφανίδου, Δ. Κουκουλάρης, Ε. Κυρίτση (σελίδα 140)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)