Κατά τον περασμένο αιώνα οι βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιστήμες οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο την Ψυχιατρική, οικοδομώντας την σε μια ευρεία ιατρική ειδικότητα, στενά συνδεδεμένη με τη σωματική ιατρική, την ψυχολογία και την κοινωνία. Πολλοί ψυχίατροι στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους έχουν κατανοήσει ότι είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συναντούν, με έναν συνεργατικό τρόπο και για τον λόγο αυτόν παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες αύξηση των τοπικών και εθνικών ενώσεων ειδικευομένων ψυχιατρικής και νέων ψυχιάτρων σε όλη την Ευρώπη.

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Εταιρεία (European Psychiatric Association, EPA) ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά της την «Επιτροπή Νέων Ψυχιάτρων» ως ένα άτυπο δίκτυο νέων ψυχιάτρων. Η επιτροπή αυτή από το 2010 είναι γνωστή ως Επιτροπή Ψυχιάτρων στην Έναρξη της Σταδιοδρομίας (Early Career Psychiatrists Committee, ECPC).

H EPA κάνει σημαντικές προσπάθειες να στηρίξει τους νέους ψυχιάτρους στους τομείς της εκπαίδευσης και της συμμετοχής τους σε επιστημονικά συνέδρια, προωθώντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ένταξή τους στη διεθνή επαγγελματική κοινότητα. Αντίστοιχα, οι ψυχίατροι στην έναρξη της σταδιοδρομίας συνεισφέρουν στην ΕΡΑ με την κινητοποίησή τους, τον ενθουσιασμό και τις δημιουργικές ιδέες αποδεικνύοντας τη συνεργασία αυτή ως κερδοφόρα και αποτελεσματική.

Γ. Πάγκαλος, J. Ismayilova, O. Kilic, T.M. Gondek, T. Mogren, Μ. Pinto da Costa (σελίδα 345)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)