Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επηρεάζει με πολλούς τρόπους, τόσο τους ανθρώπους, όσο και τα ζώα. Οι σεισμοί είναι γνωστό ότι σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Σε μια πρόσφατη μελέτη δείξαμε, ότι οι μεγάλοι σεισμοί συσχετίστηκαν με μείωση των εισαγωγών, ενώ οι μικροί σεισμοί με αύξηση των εισαγωγών ασθενών με ψυχικές παθήσεις. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με σεισμούς, σε δύο χρόνιες και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια. Αναλύθηκαν αναδρομικά στοιχεία που αφορούσαν τον μηνιαίο αριθμό εισαγωγών ασθενών με διάγνωση διπολικής διαταραχής και σχιζοφρένειας στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ 2008–2010, σε σχέση με τον αριθμό των μικρής και μεγάλης έντασης σεισμών στην περιοχή της Κρήτης την περίοδο αυτή. Η ανάλυση έδειξε ότι κατά τη διάρκεια περιόδου «καταιγίδας» μεγάλης έντασης σεισμών, υπήρξε σημαντική μείωση των εισαγωγών στο Τμήμα Οξέων Περιστατικών (κυρίως ακούσιες νοσηλείες), η οποία ήταν περισσότερο εκσεσημασμένη σε ασθενείς με διπολική διαταραχή (91,2%) σε σχέση με ασθενείς με σχιζοφρένεια (52,4%). Επίσης, κατά την περίοδο συχνών, μικρών σεισμών, βρέθηκε σημαντική αύξηση των εισαγωγών σε ασθενείς με διπολική διαταραχή. Από τα ευρήματα της μελέτης αυτής φαίνεται ότι τα ηλεκτροστατικά κύματα που συνοδεύουν τους μεγάλους σεισμούς πιθανόν να έχουν έναν προστατευτικό ρόλο σε ασθενείς με ψυχικές νόσους, κυρίως σε πάσχοντες από διπολική διαταραχή. Αυτά τα ευρήματα είναι σε συμφωνία και με την ευεργετική δράση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που χρησιμοποιούνται στην Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) και τον Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό (TMS) σε ασθενείς με διπολική διαταραχή. Μελλοντικές μελέτες που θα εστιάσουν στους υποκείμενους μηχανισμούς, πιθανόν να οδηγήσουν σε πιο εξειδικευμένες θεραπείες των ψυχικών παθήσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψύχωση, διαταραχές διάθεσης, υποτροπές, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σεισμοί, νοσοκομειακές εισαγωγές.

Γ.Χ. Αναγνωστόπουλος, Μ. Μπάστα, Α.Ν. Βγόντζας, Α.Γ. Ρίγας, Β.Γ. Βασιλειάδης, Σ.Ι. Μπαλογιάννης, Θ.Σ. Κουτσομήτρος (σελίδα 193)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)