Τo 2014 συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη διαμόρφωση Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη διαχείριση της Σχιζοφρένειας. Για τη διαμόρφωση των κλινικών οδηγιών, χρησιμοποιήθηκε ως κύριος οδηγός, ο οδηγός για τις βασικές παρεμβάσεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση και διαχείριση της σχιζοφρένειας στους ενηλίκους, του National Institute of Clinical Excellence (NICE 2010, 2014), όπως επίσης οι κλινικές οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA) (American Psychiatric Association 2004), οι κλινικές οδηγίες του Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (2005), καθώς και άλλες εμπεριστατωμένες πηγές. Ακολούθως, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ), με τη σύσταση Eπιτροπής Eμπειρογνωμόνων, την Άνοιξη του 2016, συνέβαλε με τις παρατηρήσεις της στο εγχείρημα αυτό. Οι κλινικές οδηγίες για τις φαρμακευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας περιλαμβάνουν οδηγίες για την έναρξη και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής θεραπείας, τη θεραπεία του πρώτου επεισοδίου ψύχωσης αλλά και της οξείας φάσης της σχιζοφρένειας και της φάσης συντήρησης. Επίσης περιλαμβάνουν ειδικά θέματα στη φαρμακευτική διαχείριση της σχιζοφρένειας όπως η διαχείριση της ανθεκτικής νόσου και της διπλής διάγνωσης, και η ταχεία καταστολή. Οι κλινικές οδηγίες για τις ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν γενικές οδηγίες που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες των παρεμβάσεων αλλά και σε συγκεκριμένες προτάσεις για τις ψυχολογικές παρεμβάσεις που προτείνονται στη θεραπευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμπερασματικές, συνοπτικές προτάσεις για τη φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας και τις ψυχολογικές θεραπείες και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις της ΕΨΕ.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατευθυντήριες οδηγίες, κλινικές οδηγίες, σχιζοφρένεια, φαρμακευτική θεραπεία, ψυχολογικές παρεμβάσεις.

Μ. Χατζούλης, Μ. Μαργαρίτη, Μ. Λαζαρίδου, Γ.Φ. Αγγελίδης, Β. Φωτόπουλος, Λ. Μαρκάκη, Φ. Κουλούρη (σελίδα 303)

 

Πλήρες άρθρο σε pdf