Η εμφάνιση ψυχωσικής συμπτωματολογίας στα πλαίσια πρώτου επεισοδίου...

Β.Π.Κονταξάκης, Γ.Ν.Χριστοδούλου (σελίδα 102)Πλήρες άρθρο