Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η σκιαγράφηση...

Τ. Γκαράνη - Παπαδάτου, Δ. Πλουμπίδης (σελίδα 257) - Πλήρες άρθρο