ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίτιμος Πρόεδρος:  Γ.Ν.Χριστοδούλου 

Πρόεδρος: Β.Κονταξάκης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γ. Κωνσταντακόπουλος

Μέλη: Σ. Θεοδωροπούλου, Δ. Καραΐσκος, Μ. Μαργαρίτη, Δ. Πλουμπίδης, Π. Φερεντίνος

Συνεργάτης: Ι. Ζέρβας

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

 M. Abou-Saleh (UK) - H. Akiskal (USA) - G. Alexopoulos (USA) - N. Andreasen (USA)

S. Bloch (Australia) - N. Bouras (UK) - H. Ghodse (UK) - G. Ikkos (UK) - M. Kastrup (Denmark)

K. Kirby (Australia) - D. Lecic-Tosevski (Serbia) - C. Lyketsos (USA) - M. Maj (Italy) - A. Marneros (Germany)

J. Mezzich (USA) - H.J. Möller (Germany) - R. Montenegro (Argentina) - C. Pantelis (Australia) - G. Papakostas (USA)

G. Petrides (USA) - R. Salokangas (Finland) - O. Steenfeld-Foss (Norway) - A. Tasman (USA) - P. Tyrer (UK)