ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης:  Γιώργος Ν. Χριστοδούλου

Διευθυντής Σύνταξης: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης: Δημήτρης Πλουμπίδης

Μέλη: Σταυρούλα Θεοδωροπούλου, Δημήτρης Καραΐσκος, Μαρία Μαργαρίτη, Παναγιώτης Φερεντίνος

Συνεργάτης: Γιάννης Ζέρβας

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Mohammed Abou-Saleh (UK), Hagop Akiskal (USA)†, Nancy Andreasen (USA),

Sidney Bloch (Australia), Michel Botbol (France), Nick Bouras (UK), Hamid Ghodse (UK)†, George Ikkos (UK),

Marianne Kastrup (Denmark), Kenneth Kirkby (Australia), Dusica Lecic-Tosevski (Serbia),

Constantine Lyketsos (USA), Mario Maj (Italy), Andreas Marneros (Germany),

Juan Mezzich (USA), Hans-Jürgen Möller (Germany), Roger Montenegro (Argentina),

Christos Pantelis (Australia), George Papakostas (USA), Georgios Petrides (USA),

Raimo Salokangas (Finland), Otto Steenfeldt-Foss (Norway),

Allan Tasman (USA), Peter Tyrer (UK)