ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίτιμος Πρόεδρος:  Γιώργος Ν. Χριστοδούλου

Πρόεδρος: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτρης Πλουμπίδης

Μέλη: Σταυρούλα Θεοδωροπούλου, Δημήτρης Καραΐσκος, Μαρία Μαργαρίτη, Παναγιώτης Φερεντίνος

Συνεργάτης: Γιάννης Ζέρβας

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Mohammed Abou-Saleh (UK), Hagop Akiskal (USA), Nancy Andreasen (USA),

Sidney Bloch (Australia), Nick Bouras (UK), Hamid Ghodse (UK), George Ikkos (UK),

Marianne Kastrup (Denmark), Kenneth Kirkby (Australia), Dusica Lecic-Tosevski (Serbia),

Constantine Lyketsos (USA), Mario Maj (Italy), Andreas Marneros (Germany),

Juan Mezzich (USA), Hans-Jürgen Möller (Germany), Roger Montenegro (Argentina),

Christos Pantelis (Australia), George Papakostas (USA), Georgios Petrides (USA),

Raimo Salokangas (Finland), Otto Steenfeldt-Foss (Norway),

Allan Tasman (USA), Peter Tyrer (UK)